Musisque Deoque
Metrical typology: by metre
Giorgio Sisgoreo
Georgius Sisgoreus
Sebenico, fere 1440 - fere 1510
 

carmina

1

2 Sapphic stanzas

2

4 Sapphic stanzas

8 Sapphic stanzas

12 Sapphic stanzas

16 Sapphic stanzas

20 Sapphic stanzas

24 Sapphic stanzas

28 Sapphic stanzas

32 Sapphic stanzas

3

4 Sapphic stanzas

8 Sapphic stanzas

Sapphica

1 Sapphic stanzas

2 Sapphic stanzas

3 Sapphic stanzas

4 Sapphic stanzas

5 Sapphic stanzas

6 Sapphic stanzas

7 Sapphic stanzas

8 Sapphic stanzas

9 Sapphic stanzas

10 Sapphic stanzas

11 Sapphic stanzas

12 Sapphic stanzas

13 Sapphic stanzas

14 Sapphic stanzas

15 Sapphic stanzas

16 Sapphic stanzas