CLE 00814

Quem dederat cursum Fort[una peregi].

 

Hexameters