Any trouble displaying the page? Stampa  
ID AXON445
Author(s)Laura Sofia Di Giorno
Date1-7-2020
TitleTrattato di alleanza tra Atene e Calcide
Abstract (max. 650 characters with spaces included)

L’iscrizione, rinvenuta presso l’ acropoli di Atene, rende noti i termini di un trattato di alleanza stipulato tra gli Ateniesi e gli abitanti della città euboica di Calcide, membro della Lega delio-attica. Il documento, a parere di un congruo numero di studiosi, risale al 446/5 a.C. - l’anno in cui Pericle represse una rivolta in Eubea - per quanto non vi siano nel testo riferimenti espliciti all'occasione della sua emanazione. Gli accordi non vennero conclusi su un piano di parità ma furono riformulati dagli Ateniesi sotto forma di una serie di provvedimenti imposti agli alleati e approvati presumibilmente in occasione di un’unica seduta dell’assemblea ad Atene.

To see the commentary
follow the link

Edizioni Ca' Foscari

Object typeStele; pentelic marble; 43 × 135 × 13 cm. Complete. La particolare conformazione del fianco sinistro della pietra ha fatto supporre che essa aderisse saldamente a un secondo elemento, forse un'altra stele, nonostante non vi siano segni che suggeriscano la presenza di morsetti. È possibile inoltre che essa fosse sormontata da una lastra o da un elemento decorativo, per via dell'incavo poco profondo che è stato riconosciuto sulla sua sommità.
Chronology446/5 BC [424/3 a.C. ].
Type of inscriptionTreaty.
Findspot and circumstances
16 giugno 1876. Rinvenuta durante gli scavi condotti dalla Società Archeologica di Atene.
Greece, Attica, Athens, installata nel muro meridionale dell'Acropoli.

Preservation placeGreece, Athens, Mουσείο Ακρόπολης, nr. inv. 6509.
Script
 • Structure: prose, il trattato risulta incorporato entro due decreti e l'emendamento del secondo.
 • Layout: Stoichedon 32, 1,23 x 1,28 cm, eccetto ll. 1-2, 80.
 • Execution technique: engraved.
 • Alphabet (colour): light blue, ΧΣ per Ξ; ΦΣ per Ψ.
 • Local alphabet: Attica.
 • Special letters: gammagamma; etaeta l. 77; aspirazioneaspirazione talvolta omessa; lambdalambda con una variante grafica inclinata; rhorho; rhorho; sigmasigma.
 • Letter size: 0,9.
 • Arrangement: left-to-right.
 • Language: Attic.
Lemma

Koumanoudes 1876, nr. 1, 76-79 [Egger 1876, 448-457]; Koehler 1876, 184-205; Foucart 1877, 242-262; IG I Suppl. nr. 27a, 10-13 [Syll.² I nr. 10, 18-21; Michel, Recueil nr. 70, 78-79; MGHI² nr. 40, 63-67; Roberts, Gardner 1905, nr. 7, 14-19; Nachmanson 1913, nr. 9, 11-13; Syll.³ I nr. 64, 79-82]; Dial. graec. ex. nr. 11; IG I² nr. 39 [Tod, GHI² I nr. 42; ATL II D 17, 70-72, tav. X]; Staatsverträge II nr. 155, 71-74; Balcer 1978, tavv. 1-2; IG I³.1 nr. 40 [Lambert 2017, 11-31, fig. 2]; Meiggs - Lewis, GHI nr. 52 [Osborne - Rhodes, GHI nr. 131, 170-181]; Cortés, EG 273-280.

Cfr. Janell 1906, nr. 43, 45-47; Pfohl 1980, nr. 97, 90-92, 212; Crawford, Whitehead, Ancient Sources nr. 134; Fornara 1983, nr. 103, 110-112; Bertrand 1992, nr. 25, 61-64; HGIÜ I nr. 79, 55-57; BE 1993, 93; BE 1993, 223; Dillon, Garland 2000, nr. 9.18, 301-302; BE 2001, 151; BE 2003, 241; Brun 2005, nr. 12; BE 2005, 193; Colvin, HGR nr. 30, 128-131; Cassio 2008, 313-315; AIO https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGI3/40.

Text 

Ἔδοχσεν τ[ι β]ολι καὶ τι δμι. Ἀντιοχὶς ἐ[πρυτ]-

άνευε· Δρακ[ον]τίδς ἐπεστάτε. Διόγντος εἶπε·

κατὰ τάδε τὸν ℎόρκον ὀμόσαι Ἀθναίν τ-

ὲν βολν καὶ τὸς δικαστάς· οὐκ ἐχσελ Χα-

5

λκιδέας ἐχ Χαλκίδος οὐδὲ τν πόλιν ἀνά-

στατον ποσ οὐδὲ ἰδιτν οὐδένα ἀτιμ-

σ οὐδὲ φυγι ζμισ οὐδὲ χσυλλφσο-

μαι οὐδὲ ἀποκτεν οὐδὲ χρματα ἀφαιρ-

σομαι ἀκρίτο οὐδενὸς ἄνευ τ δμο τ Ἀθ-

10

ναίν, οὐδ’ ἐπιφσφι κατὰ ἀπροσκλτο

οὔτε κατὰ τ κοιν οὔτε κατὰ ἰδιτο οὐδ-

ὲ ἑνός, καὶ πρεσβείαν ἐλθσαν προσάχσ

πρὸς βολν καὶ δμον δέκα μερν ℎόταν

πρυτανεύ κατὰ τὸ δυνατόν. ταῦτα δὲ ἐμπ̣-

15

[ε]δσ Χαλκιδεῦσιν πειθομένοις τι δ-

[μ]ι τι Ἀθναίν. ℎορκσαι δὲ πρεσβεία-

[ν] ἐλθσαν ἐχ Χαλκίδος μετὰ τν ℎορκοτ-

ν Ἀθναίος καὶ ἀπογράφσαι τὸς ὀμόσαντ-

ας. ℎόπς δ’ ἂν [ὀ]μόσσιν ℎάπαντες, ἐπιμελ-

20

όσθν ℎοι στ[ρ]ατγοί. vac.

κατὰ τάδε Χαλκιδέας ὀμόσαι· οὐκ ἀπο[σ]τ-

σομαι ἀπὸ τ [δ]μο τ Ἀθναίν οὔτε τέ[χ]ν-

ι οὔτε μχανι οὐδεμιᾱι οὐδ’ ἔπει οὐδὲ

ἔργι οὐδὲ τι ἀφισταμένι πείσομαι, κ

25

αὶ ἐὰν ἀφιστι τις κατερ Ἀθναίοισι, κ-

αὶ τὸν φόρον ℎυποτελ Ἀθναίοισιν, ℎὸν

ἂν πείθ Ἀθναίος, καὶ χσύμμαχος ἔσομα-

ι ℎοῖος ἂν δύνμαι ἄριστος καὶ δικαιότ-

ατος καὶ τι δμι τι Ἀθναίν βοθσ-

30

 καὶ ἀμυν, ἐάν τις ἀδικι τὸν δμον τὸν

Ἀθναίν, καὶ πείσομαι τι δμι τι Ἀθ-

ναίν. ὀμόσαι δὲ Χαλκιδέν τὸς ℎεβντ-

ας ℎάπαντας· ℎὸς δ’ ἂμ μ ὀμόσι, ἄτιμον αὐτ-

ὸν ναι καὶ τὰ χρματα αὐτ δμόσια καὶ

35

τ Διὸς τ Ὀλυμπίο τὸ ἐπιδέκατον ℎιερὸ-

ν ἔστ τν χρμάτν. ℎορκσαι δὲ πρεσβε-

ίαν Ἀθναίν ἐλθσαν ἐς Χαλκίδα μετὰ τ-

ν ℎορκοτν τν ἐν Χαλκίδι καὶ ἀπογράφ-

σαι τὸς ὀμόσαντας Χαλκιδέν.

vacat

40

Ἀντικλς εἶπε· ἀγαθι τύχι τι Ἀθναί-

ν ποσθαι τὸν ℎόρκον Ἀθναίος καὶ Χαλ-

κιδέας, καθάπερ Ἐρετριεῦσι ἐφσφίσατ-

ο ℎο δμος ℎο Ἀθναίν· ℎόπς δ’ ἂν τάχιστ-

α γίγνται, ἐπιμελόσθν ℎοι στρατγοί.

45

ℎοίτινες δὲ ἐχσορκσοσι ἀφικόμενοι ἐ-

ς Χαλκίδα, ἑλέσθαι τὸν δμον πέντε ἄνδρ-

ας αὐτίκα μάλα. περὶ δὲ τν ℎομρν ἀποκ-

ρίνασθαι Χαλκιδεῦσιν, ℎότι νῡμ μὲν Ἀθ-

ναίοις δοκεῑ ἐᾱν κατὰ τὰ ἐφσφισμένα· ℎ-

50

όταν δὲ δοκι βολευσάμενοι ποσοσι τ-

ν διαλλα[γ]ν, καθότι ἂν δοκι ἐπιτδ̣ειο-

ν ναι Ἀθναίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν. τὸς δ-

ὲ χσένος τὸς ἐν Χαλκίδι, ℎόσοι οἰκντες

μ τελσιν Ἀθναζε, καὶ εἴ τι δέδοται ℎ-

55

υπὸ τ δμο τ Ἀθναίν ἀτέλεια, τὸς δὲ ἄ-

λλος τελν ἐς Χαλκίδα, καθάπερ ℎοι ἄλλο-

ι Χαλκιδές. τὸ δὲ φσφισμα τόδε καὶ τὸν

ℎόρκον ἀναγράφσαι, Ἀθνσι μὲν τὸν γρα-

μμ[α]τέα τς βολς ἐστλι λιθίνι καὶ κ-

60

αταθναι ἐς πόλιν τέλεσι τοῖς Χαλκιδέ-

ν, ἐν δὲ Χαλκίδι ἐν τι ℎιερι τ Διὸς τ

Ὀλυμπίο ℎ βολ Χαλκιδέν ἀναγράφσασ-

α καταθέτ. ταῦτα μὲν φσφίσασθαι Χαλκ̣-

ιδεῦσιν. vac. τὰ δὲ ℎιερὰ τὰ ἐκ τν χρσμ-

65

ν ℎυπὲρ Εὐβοίας θῡσαι ς τάχιστα μετὰ

ℎιεροκλέος τρς ἄνδρας, ℎὸς ἂν ἕλται ℎ̣-

 βολ σφν αὐτν· ℎόπς δ’ ἂν τάχιστα τυθ-

ι, ℎοι στρατγοὶ συνεπιμελόσθν καὶ τ-

ὸ ἀργύριον ἐς ταῦτα [π]αρεχόντν. vac.

70

Ἀρχέστρατο[ς] εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ Ἀ-

ντικλς· τὰς δὲ εὐθύνας Χαλκιδεῦσι κατ-

ὰ σφν αὐτν ναι ἐν Χαλκίδι καθάπερ Ἀθ-

νσιν Ἀθναίοις πλν φυγς καὶ θανάτ-

ο καὶ ἀτιμίας· περὶ δὲ τούτν ἔφεσιν να-

75

ι Ἀθναζε ἐς τν λιαίαν τν τν θεσμοθ-

ετν κατὰ τὸ φσφισμα τ δμο· περὶ δὲ φυ-

λακς Εὐβοίας τὸς στρατηγὸς ἐπιμέλεσ-

θαι ℎς ἂν δύννται ἄριστα, ℎόπς ἂν ἔχ-

ι ℎς βέλτιστα Ἀθναίοις.

vacat

80

ℎόρκος.

Apparatus

1 τ[ι β]ολι ed. pr., gli editori successivi || 1-2 ἐ[πρυτ]|άνευε ed. pr., gli editori successivi || 2 Δρακοντίδες ed. pr.; Δρακ[ον]τίδες Koehler, gli editori successivi | εἶπεν ed. pr.; εἶπε gli editori successivi || 3 τὸν ed. pr., Foucart, Hiller von Gaertringen, gli editori successivi; [τ]ὸν Koehler, Kirchhoff || 9 ἀκρίτο ed. pr., Hiller von Gaertringen, gli editori successivi; ἀκ[ρ]ίτο Koehler, Foucart, Kirchhoff || 14-15 ἐμπ|[ε]δόσο ed. pr., Koehler, Foucart, Kirchhoff, Cortés Copete; ἐμπ̣|[ε]δόσο Hiller von Gaertringen, Bengtson, Balcer, Lewis, Meiggs-Lewis || 16 δέ|[μ]οι ed. pr., gli editori successivi || 16-17 πρεσβεία|[ν] ed. pr., gli editori successivi || 19 [ὀ]μόσοσιν ed. pr., gli editori successivi || 20 στρατεγοί ed. pr., Koehler, Foucart; στ[ρ]ατεγοί Kirchhoff, gli editori successivi || 21-22 ἀπο[σ]τέ|σομαι ed. pr., gli editori successivi || 22 δέμο ed. pr., Foucart; [δ]έμο Koehler, Kirchhoff, gli editori successivi || 22-23 τέ[χν]|ει ed. pr.; τέ[χ]ν|ει gli editori successivi || 28 ℎό[π]ος ed. pr.; ℎοῖος gli editori successivi || 35 [τ]ο͂ ed. pr., Foucart | το͂ Koehler, Kirchhoff, gli editori successivi || 35-36 ℎιερὸ|[ν] ed. pr., Koehler, Kirchhoff, Balcer; ℎιερὸ|ν Foucart, Hiller von Gaertringen, gli editori successivi eccetto Balcer || 42-43 ἐφσεφίσατ|[ο] ed. pr., gli editori successivi || 51 διαλλαγέν ed. pr., Foucart, Cortés Copete; διαλλα[γ]έν Koehler, Kirchhoff, Hiller von Gaertringen, Bengtson, Balcer, Lewis, Meiggs-Lewis || 51-52 ἐπιτέ[δ]ειο|ν ed. pr., Koehler, Foucart; ἐπιτέ(δ)ειο|ν Kirchhoff; ἐπιτέδειο|ν gli editori successivi || 58-59 γρα|μματέα ed. pr., Foucart, Cortés Copete; γρα|μμ[α]τέα Koehler, Kirchhoff, Hiller von Gaertringen, Bengtson, Balcer, Lewis, Meiggs-Lewis || 69 [π]αρεχόντον ed. pr., gli editori successivi || 70 Ἀρχέστρατος ed. pr., Foucart; Ἀρχέστρατο[ς] Koehler, Kirchhoff, gli editori successivi || 71 δὲ ed. pr., Foucart, Hiller von Gaertringen, gli editori successivi eccetto Balcer; [δ]ὲ Koehler, Kirchhoff, Balcer | Χαλκιδεῦσι ed. pr., gli editori successivi eccetto Balcer; Χαλκιδεῦ[σ]ι Balcer || 73 πλὲν ed. pr., Foucart, gli editori successivi; π[λ]ὲν Koehler.

Translation
Fu deliberato dal consiglio e dall’assemblea. (La tribù) Antiochide era alla pritania; Dracontide era epistates. Diogneto propose: «Il consiglio degli Ateniesi e i giudici prestino giuramento nei termini seguenti: “Non caccerò i Calcidesi (5) da Calcide, non devasterò la città, non priverò dei diritti politici alcun privato cittadino, non condannerò all’esilio, non arresterò, non condannerò a morte, non priverò dei beni nessuno che non sia stato condannato in tribunale, senza l’autorità dell’assemblea degli Ateniesi (10), e qualora io sia pritano non metterò ai voti nulla né contro la comunità né contro un singolo senza preventiva citazione in giudizio e, se è giunta un’ambasceria, la condurrò entro dieci giorni davanti al consiglio e all’assemblea, nei limiti del possibile. Questo confermerò (15) ai Calcidesi che obbediscono al popolo degli Ateniesi”. Un’ambasceria giunta da Calcide, insieme ai magistrati che ricevono i giuramenti, presti giuramento agli Ateniesi e registri coloro che hanno giurato. (20) Gli strateghi si preoccupino che tutti giurino.   
I Calcidesi giurino nei termini seguenti: “Non mi ribellerò al popolo degli Ateniesi con nessuna astuzia o espediente, né con la parola né con l’azione, non mi lascerò persuadere da chi si ribella e (25) se qualcuno si ribella lo denuncerò agli Ateniesi e pagherò agli Ateniesi il tributo che li persuaderò a convenire e per quello che posso sarò l’alleato migliore e più giusto e aiuterò (30) e difenderò il popolo degli Ateniesi, se qualcuno commette ingiustizia nei confronti del popolo degli Ateniesi, e al popolo degli Ateniesi ubbidirò”. Giurino tra i Calcidesi tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età; colui che non giurerà sia privato dei diritti politici e i suoi beni siano confiscati e la decima parte dei beni sia consacrata (35) a Zeus Olimpio. Un’ambasceria degli Ateniesi giunta a Calcide, insieme ai magistrati che a Calcide ricevono i giuramenti, presti giuramento e registri quelli tra i Calcidesi che hanno giurato».
(40) Anticle propose: «Per la buona sorte degli Ateniesi, Ateniesi e Calcidesi stipulino il giuramento come il popolo degli Ateniesi ha decretato per gli Eretriesi; gli strateghi si preoccupino che accada il prima possibile. Il popolo scelga immediatamente cinque uomini (45) che, giunti a Calcide, riceveranno il giuramento. In relazione agli ostaggi essi rispondano ai Calcidesi che per il momento agli Ateniesi sembra opportuno lasciare le questioni come sono state votate; tuttavia, (50) quando sembri opportuno, dopo aver tenuto consiglio, faranno la sostituzione, come sembri conveniente ad Ateniesi e Calcidesi. Quanto agli stranieri a Calcide, eccetto coloro che pur abitandovi pagano le tasse ad Atene e coloro ai quali sia stata concessa (55) dal popolo degli Ateniesi l’esenzione dalle tasse, tutti gli altri paghino a Calcide come gli altri Calcidesi. Ad Atene il segretario del consiglio iscriva questo decreto e il giuramento su una stele di pietra e (60) la collochi in città a spese dei Calcidesi, a Calcide invece il consiglio dei Calcidesi, dopo averne iscritta (un’altra), la collochi nel santuario di Zeus Olimpio. Si decreti ciò per i Calcidesi.
Tre uomini, che il consiglio abbia scelto tra i propri membri, insieme a Ierocle, eseguano il più velocemente possibile i sacrifici prescritti dagli oracoli (65) in relazione all’Eubea; gli strateghi collaborino nel prendersi la responsabilità che si eseguano i sacrifici il più velocemente possibile e procurino il denaro a questo scopo».
(70) Archestrato propose: «Tutto il resto sia fatto come ha proposto Anticle; ma i Calcidesi si occupino a Calcide delle punizioni per i loro stessi concittadini come gli Ateniesi ad Atene eccetto per reati passibili delle pene di esilio, di morte e di privazione dei diritti civili; per questi vi sia appello (75) ad Atene al tribunale dei tesmoteti secondo il decreto del popolo; riguardo alla sorveglianza dell’Eubea gli strateghi si preoccupino, meglio che possano, che sia la migliore possibile nell’interesse degli Ateniesi».
(80) Giuramento.
Bibliography

AIO = Lambert, S.D.; Osborne, R (eds.) (2016). Athenian relations with Chalkis. https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGI3/40.

AIO = Lambert, S.D.; Osborne, R (eds.) (2016). Athenian relations with Chalkis. https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGI3/40.

ATL II = Meritt, B.D.; Wade-Gery, H.T.; McGregor, M.F. (1949). The Athenian Tribute Lists II. Princeton.

ATL II = Meritt, B.D.; Wade-Gery, H.T.; McGregor, M.F. (1949). The Athenian Tribute Lists II. Princeton.

ATL III = Meritt, B.D.; Wade-Gery, H.T.; McGregor, M.F. (1950). The Athenian Tribute Lists III. Princeton.

ATL III = Meritt, B.D.; Wade-Gery, H.T.; McGregor, M.F. (1950). The Athenian Tribute Lists III. Princeton.

BNJ = Worthington, I. (ed.) (2006-present day). Brill’s New Jacoby. Leiden.

BNJ = Worthington, I. (ed.) (2006-present day). Brill’s New Jacoby. Leiden.

Colvin, HGR = Colvin, S. (ed.) (2007). A Historical Greek Reader. Mycenaean to Koiné. Oxford.

Colvin, HGR = Colvin, S. (ed.) (2007). A Historical Greek Reader. Mycenaean to Koiné. Oxford.

Cortés, EG = Cortés Copete, J. M. (ed.) (1999). Epigrafía griega. Madrid.

Cortés, EG = Cortés Copete, J. M. (ed.) (1999). Epigrafía griega. Madrid.

Crawford, Whitehead, Ancient Sources = Crawford, M.H.; Whitehead, D. (eds.) (1983 [2002]). Archaic and Classical Greece. A Selection of Ancient Sources in Translation. Cambridge.

Crawford, Whitehead, Ancient Sources = Crawford, M.H.; Whitehead, D. (eds.) (1983 [2002]). Archaic and Classical Greece. A Selection of Ancient Sources in Translation. Cambridge.

Davies, APF = Davies, J.K. (1971). Athenian Propertied Families, 600-300 B.C. Oxford.

Davies, APF = Davies, J.K. (1971). Athenian Propertied Families, 600-300 B.C. Oxford.

Develin, Athenian Officials = Develin, R. (ed.) (1989). Athenian Officials, 684-321 B.C. Cambridge.

Develin, Athenian Officials = Develin, R. (ed.) (1989). Athenian Officials, 684-321 B.C. Cambridge.

Dial. graec. ex. = Schwyzer, E. (1923). Dialectorum graecarum exempla epigraphica potiora. Ausg. Leipzig.

Dial. graec. ex. = Schwyzer, E. (1923). Dialectorum graecarum exempla epigraphica potiora. Ausg. Leipzig.

Faraguna 2002 = Faraguna, M. (2002). «Commercio, scrittura, pratiche giuridiche. Recenti studi sull’«emporía» greca». Dike, 5, 237-254.

Faraguna 2002 = Faraguna, M. (2002). «Commercio, scrittura, pratiche giuridiche. Recenti studi sull’«emporía» greca». Dike, 5, 237-254.

Guarducci, Epigrafia greca² = Guarducci, M. (1987). L'epigrafia greca dalle origini al tardo impero. Roma (ristampa 2005).

Guarducci, Epigrafia greca² = Guarducci, M. (1987). L'epigrafia greca dalle origini al tardo impero. Roma (ristampa 2005).

HGIÜ I = Brodersen, K.; Günther, W.; Schmitt, H.H. (Hrsgg.) (1992). Historische Griechische Inschriften in Übersetzung, vol. I. Die archaische und klassische Zeit. Darmstadt.

HGIÜ I = Brodersen, K.; Günther, W.; Schmitt, H.H. (Hrsgg.) (1992). Historische Griechische Inschriften in Übersetzung, vol. I. Die archaische und klassische Zeit. Darmstadt.

IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.

IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.

IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.

IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.

IG I³.1 = Lewis, D. (ed.) (1981). Inscriptiones Graecae. Vol. I, Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Fasc. 1, Decreta et tabulae magistratuum. Ed. tertia. Berlin (nos. 1-500).

IG I³.1 = Lewis, D. (ed.) (1981). Inscriptiones Graecae. Vol. I, Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Fasc. 1, Decreta et tabulae magistratuum. Ed. tertia. Berlin (nos. 1-500).

Kirchner, PA = Kirchner, J. (ed.) (1901). Prosopographia Attica. Berlin.

Kirchner, PA = Kirchner, J. (ed.) (1901). Prosopographia Attica. Berlin.

Meiggs - Lewis, GHI = Meiggs, R.; Lewis, D. (eds.) (1988). A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Oxford (revised edition).

Meiggs - Lewis, GHI = Meiggs, R.; Lewis, D. (eds.) (1988). A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Oxford (revised edition).

MGHI² = Hicks, E.L.; Hill, G.F. (eds.) (1901). A Manual of Greek Historical Inscriptions. Oxford (II edizione).

MGHI² = Hicks, E.L.; Hill, G.F. (eds.) (1901). A Manual of Greek Historical Inscriptions. Oxford (II edizione).

Michel, Recueil = Michel, C. (éd.) (1897-1900). Recueil d’inscriptions grecques. Bruxelles.

Michel, Recueil = Michel, C. (éd.) (1897-1900). Recueil d’inscriptions grecques. Bruxelles.

Osborne - Rhodes, GHI = Osborne, R; Rhodes, P.J. (eds.) (2017). Greek Historical Inscriptions, 478-404 BC. Oxford.

Osborne - Rhodes, GHI = Osborne, R; Rhodes, P.J. (eds.) (2017). Greek Historical Inscriptions, 478-404 BC. Oxford.

Salomon, Cleruchie di Atene = Salomon, N. (1997). Le cleruchie di Atene. Pisa.

Salomon, Cleruchie di Atene = Salomon, N. (1997). Le cleruchie di Atene. Pisa.

Staatsverträge II = Bengtson, H. (Hrsg) (1962). Die Staatsverträge des Altertums, II. München.

Staatsverträge II = Bengtson, H. (Hrsg) (1962). Die Staatsverträge des Altertums, II. München.

Syll.² I = Dittenberger, W. (ed.) (1898-1901). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. I, 2. Ausg. Leipzig.

Syll.² I = Dittenberger, W. (ed.) (1898-1901). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. I, 2. Ausg. Leipzig.

Syll.³ I = Dittenberger, W. (ed.) (1915-1924). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. I, 3. Ausg. Leipzig.

Syll.³ I = Dittenberger, W. (ed.) (1915-1924). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. I, 3. Ausg. Leipzig.

Tod, GHI² I = Tod, M.N. (ed.) (1946). A Selection of Greek Historical Inscriptions, I. To The End of the Fifth Century B.C. Oxford (second edition).

Tod, GHI² I = Tod, M.N. (ed.) (1946). A Selection of Greek Historical Inscriptions, I. To The End of the Fifth Century B.C. Oxford (second edition).

Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.

Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.

Bearzot, C. (a cura di) (2008). La giustizia nella Grecia antica. Roma.

Bearzot, C. (a cura di) (2008). La giustizia nella Grecia antica. Roma.

Bearzot, C. (2013). «Da isolani a continentali. L’Eubea tra la fine del VI e la fine del V secolo a.C». Bearzot, C.; Landucci Gattinoni, F. (a cura di), Tra mare e continente: l’isola d’Eubea. Milano, 105-35.

Bearzot, C. (2013). «Da isolani a continentali. L’Eubea tra la fine del VI e la fine del V secolo a.C». Bearzot, C.; Landucci Gattinoni, F. (a cura di), Tra mare e continente: l’isola d’Eubea. Milano, 105-35.

Bearzot, C. (2015). Manuale di storia greca. Bologna.

Bearzot, C. (2015). Manuale di storia greca. Bologna.

Bertrand, J.-M. (éd.) (1992). Inscriptions historiques grecques, trad. et commentées par Jean-Marie Bertrand. Paris.

Bertrand, J.-M. (éd.) (1992). Inscriptions historiques grecques, trad. et commentées par Jean-Marie Bertrand. Paris.

Brun, P. (éd.) (2005). Impérialisme et démocratie à Athènes: inscriptions de l'époque classique, c. 500-317 av. J.-C. Paris.

Brun, P. (éd.) (2005). Impérialisme et démocratie à Athènes: inscriptions de l'époque classique, c. 500-317 av. J.-C. Paris.

Cassio, A.C. (a cura di) (2008). Storia delle lingue letterarie greche. Firenze.

Cassio, A.C. (a cura di) (2008). Storia delle lingue letterarie greche. Firenze.

Casson, S. (ed.) (1921). Catalogue of the Acropolis Museum, II. Cambridge.

Casson, S. (ed.) (1921). Catalogue of the Acropolis Museum, II. Cambridge.

Cataldi, S. (a cura di) (1984). La democrazia ateniese e gli alleati . Padova.

Cataldi, S. (a cura di) (1984). La democrazia ateniese e gli alleati . Padova.

Dillon, M.; Garland, L. (2000). Ancient Greece. Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates (c.800-399 BC). London, New York.

Dillon, M.; Garland, L. (2000). Ancient Greece. Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates (c.800-399 BC). London, New York.

Egger, E. (1876). «Inscription attique récemment découverte sur l'acropole d'Athènes». JS, 448-457.

Egger, E. (1876). «Inscription attique récemment découverte sur l'acropole d'Athènes». JS, 448-457.

Faraguna, M. (1999). «Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano». Dike, 2, 63-97.

Faraguna, M. (1999). «Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano». Dike, 2, 63-97.

Fornara, C.W. (1977). «IG I2, 39.52-57 and the "Popularity" of the Athenian Empire ». CSCA, 10, 39-55.

Fornara, C.W. (1977). «IG I2, 39.52-57 and the "Popularity" of the Athenian Empire ». CSCA, 10, 39-55.

Fornara, C.W. (ed.) (1983). Translated Documents of Greece and Rome, I: Archaic Times to the End of the Peloponnesian War. Cambridge.

Fornara, C.W. (ed.) (1983). Translated Documents of Greece and Rome, I: Archaic Times to the End of the Peloponnesian War. Cambridge.

Forsdyke, S. (ed.) (2005). Exile, Ostracism, and Democracy: The Politics of Exclusion in Ancient Greece. Princeton; Oxford.

Forsdyke, S. (ed.) (2005). Exile, Ostracism, and Democracy: The Politics of Exclusion in Ancient Greece. Princeton; Oxford.

Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.

Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.

Garlan, Y. (1965). «Etudes d’histoire militaire et diplomatique». BCH, 89, 332-348.

Garlan, Y. (1965). «Etudes d’histoire militaire et diplomatique». BCH, 89, 332-348.

Gauthier, P. (1971). «Les ξένοι dans les textes athéniens de la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C». REG, 84, 44-79. fascicolo 399-400.

Gauthier, P. (1971). «Les ξένοι dans les textes athéniens de la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C». REG, 84, 44-79. fascicolo 399-400.

Giovannini, A. (2000). «Imposition et exemption fiscales des étrangers dans le règlement athénien sur Chalcis IG I3,40 ». ZPE, 133, 61-74.

Giovannini, A. (2000). «Imposition et exemption fiscales des étrangers dans le règlement athénien sur Chalcis IG I3,40 ». ZPE, 133, 61-74.

Gomme, A.W. (1936). «Euboea and Samos in the Delian Confederacy». CR, 50, 6-9.

Gomme, A.W. (1936). «Euboea and Samos in the Delian Confederacy». CR, 50, 6-9.

Hansen, M.H. (ed.) (1989). The Athenian Ecclesia II: A Collection of Articles, 1983-1989. Copenhagen.

Hansen, M.H. (ed.) (1989). The Athenian Ecclesia II: A Collection of Articles, 1983-1989. Copenhagen.

Henry, A.S. (1979). «Athens and Chalcis: I.G.i² 39, Lines 52-57 Yet Again». ZPE, 35, 287-291.

Henry, A.S. (1979). «Athens and Chalcis: I.G.i² 39, Lines 52-57 Yet Again». ZPE, 35, 287-291.

Janell, W. (1906). Ausgewählte Inschriften. Berlin.

Janell, W. (1906). Ausgewählte Inschriften. Berlin.

Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .

Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .

Koumanoudes, S.A. (1876). «ΑΤΤΙΚΑ ΦΗΦΙΣΜΑΤΑ». Athena, V, 74-106.

Koumanoudes, S.A. (1876). «ΑΤΤΙΚΑ ΦΗΦΙΣΜΑΤΑ». Athena, V, 74-106.

Lambert, S.D. (ed.) (2017). Two inscribed documents of the Athenian Empire. The Chalkis Decree and the Tribute Reassessment Decree. Evesham AIO Papers 8 [https://www.atticinscriptions.com/papers/aio-papers-8/].

Lambert, S.D. (ed.) (2017). Two inscribed documents of the Athenian Empire. The Chalkis Decree and the Tribute Reassessment Decree. Evesham AIO Papers 8 [https://www.atticinscriptions.com/papers/aio-papers-8/].

Lawton, C.L. (1992). «Sculptural and Epigraphical Restorations to Attic Documents». Hesperia, 61, 239-251.

Lawton, C.L. (1992). «Sculptural and Epigraphical Restorations to Attic Documents». Hesperia, 61, 239-251.

Maffi, A. (1984). « II decreto su Calcide (ML 52) e la repressione penale nella polis classica. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982) ». Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Roma, 429-438.

Maffi, A. (1984). « II decreto su Calcide (ML 52) e la repressione penale nella polis classica. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982) ». Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Roma, 429-438.

Mattingly, H.B. (1961). «Athens and Euboea». JHS, 81, 124-132.

Mattingly, H.B. (1961). «Athens and Euboea». JHS, 81, 124-132.

Mattingly, H.B. (1976). «Three attic decrees». Historia, 25, 38-44.

Mattingly, H.B. (1976). «Three attic decrees». Historia, 25, 38-44.

Mattingly, H.B. (1992). «Epigraphy and the Athenian Empire». Historia, 41, 129-138.

Mattingly, H.B. (1992). «Epigraphy and the Athenian Empire». Historia, 41, 129-138.

Mattingly, H.B. (2002). «The Athenian Decree for Chalkis (IG I3 40)». CQ, 52, 377-379.

Mattingly, H.B. (2002). «The Athenian Decree for Chalkis (IG I3 40)». CQ, 52, 377-379.

Meiggs, R. (1966). «The Dating of Fifth-Century Attic Inscriptions ». JHS, 86, 86-98.

Meiggs, R. (1966). «The Dating of Fifth-Century Attic Inscriptions ». JHS, 86, 86-98.

Meyer, E. (Hrsg) (1899). Forschungen zur alten geschichte II. Halle.

Meyer, E. (Hrsg) (1899). Forschungen zur alten geschichte II. Halle.

Moreno, A. (ed.) (2007). Feeding the democracy: the Athenian grain supply in the fifth and fourth centuries B.C. Oxford.

Moreno, A. (ed.) (2007). Feeding the democracy: the Athenian grain supply in the fifth and fourth centuries B.C. Oxford.

Musti, D. (a cura di) (2006). Storia greca. Linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana. Bari.

Musti, D. (a cura di) (2006). Storia greca. Linee di sviluppo dall'età micenea all'età romana. Bari.

Nachmanson, E. (Hrsg) (1913). Historische Attische Inschriften. Bonn.

Nachmanson, E. (Hrsg) (1913). Historische Attische Inschriften. Bonn.

Ostwald, M. (2002). «Athens and Chalkis: A Study in Imperial Control». JHS, 122, 134-143.

Ostwald, M. (2002). «Athens and Chalkis: A Study in Imperial Control». JHS, 122, 134-143.

Papazarkadas, N. (2009). «Epigraphy and the Athenian Empire: Re-Shuffling the Chronological Cards». Ma, J.; Papazarkadas, N.; Parker, R. (eds.), Interpreting the Athenian Empire. London, 67-88.

Papazarkadas, N. (2009). «Epigraphy and the Athenian Empire: Re-Shuffling the Chronological Cards». Ma, J.; Papazarkadas, N.; Parker, R. (eds.), Interpreting the Athenian Empire. London, 67-88.

Pébarthe, C. (1999). «Thasos, l'empire d'Athènes et les emporia de Thrace ». ZPE, 126, 142-146.

Pébarthe, C. (1999). «Thasos, l'empire d'Athènes et les emporia de Thrace ». ZPE, 126, 142-146.

Pébarthe, C. (2005). «La perception des droits de passage à Chalcis (IG I3 40, 446 a.C.)». Historia, 54, 84-92.

Pébarthe, C. (2005). «La perception des droits de passage à Chalcis (IG I3 40, 446 a.C.)». Historia, 54, 84-92.

Pfohl, G. (Hrsg) (1980). Griechische Inschriften als Zeugnisse des privatens und öffentlichen Lebens. Berlin (2. Auflage).

Pfohl, G. (Hrsg) (1980). Griechische Inschriften als Zeugnisse des privatens und öffentlichen Lebens. Berlin (2. Auflage).

Roberts, E.S.; Gardner, E.A. (eds.) (1905). An Introduction to Greek Epigraphy II. The Inscriptions of Attica. Cambridge.

Roberts, E.S.; Gardner, E.A. (eds.) (1905). An Introduction to Greek Epigraphy II. The Inscriptions of Attica. Cambridge.

de Sainte Croix, G.E.M. (1961). «Notes on Jurisdiction in the Athenian Empire. II». CQ, 11, 268-280.

de Sainte Croix, G.E.M. (1961). «Notes on Jurisdiction in the Athenian Empire. II». CQ, 11, 268-280.

Slings, S. R. (1977). «Athenian Ateleia in I. G. I² 39 ». ZPE, 25, 277-279.

Slings, S. R. (1977). «Athenian Ateleia in I. G. I² 39 ». ZPE, 25, 277-279.

Smart, J.D. (1977). «IG I² 39: 'Aliens' in Chalcis ». ZPE, 24, 231-232.

Smart, J.D. (1977). «IG I² 39: 'Aliens' in Chalcis ». ZPE, 24, 231-232.

Sosin, J. D. (2014). «Tax Exemption and Athenian Imperial Politics: The Case of Chalkis». TAPhA, 144, 263-306.

Sosin, J. D. (2014). «Tax Exemption and Athenian Imperial Politics: The Case of Chalkis». TAPhA, 144, 263-306.

Vidal-Naquet, P. (1970). «Justice et politique dans les rapports entre Athènes et Chalcis. A propos de IG I 39». De Rosa, L. (a cura di), Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo. I. Napoli, 399-411.

Vidal-Naquet, P. (1970). «Justice et politique dans les rapports entre Athènes et Chalcis. A propos de IG I 39». De Rosa, L. (a cura di), Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo. I. Napoli, 399-411.

Whitehead, D. (1976). «Ig I² 39: 'Aliens' in Chalcis and Athenian Imperialism». ZPE, 21, 251-259.

Whitehead, D. (1976). «Ig I² 39: 'Aliens' in Chalcis and Athenian Imperialism». ZPE, 21, 251-259.

Wilamowitz , U. (1880). «Zum chalkidischen Psephisma». Wilamowitz , U. (Hrsg), Aus Kydathen. Mit einer Tafel. Berlin, 87-96. Philologische Untersuchungen 1.

Wilamowitz , U. (1880). «Zum chalkidischen Psephisma». Wilamowitz , U. (Hrsg), Aus Kydathen. Mit einer Tafel. Berlin, 87-96. Philologische Untersuchungen 1.

Wilamowitz , U. (1887). «Demotika der Metoeken». Hermes, XXII, 211-254.

Wilamowitz , U. (1887). «Demotika der Metoeken». Hermes, XXII, 211-254.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Cortés, EG = Cortés Copete, J. M. (ed.) (1999). Epigrafía griega. Madrid.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Staatsverträge II = Bengtson, H. (Hrsg) (1962). Die Staatsverträge des Altertums, II. München.
Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.
IG I³.1 = Lewis, D. (ed.) (1981). Inscriptiones Graecae. Vol. I, Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Fasc. 1, Decreta et tabulae magistratuum. Ed. tertia. Berlin (nos. 1-500).
Meiggs - Lewis, GHI = Meiggs, R.; Lewis, D. (eds.) (1988). A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Oxford (revised edition).
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
Cortés, EG = Cortés Copete, J. M. (ed.) (1999). Epigrafía griega. Madrid.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Staatsverträge II = Bengtson, H. (Hrsg) (1962). Die Staatsverträge des Altertums, II. München.
Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.
IG I³.1 = Lewis, D. (ed.) (1981). Inscriptiones Graecae. Vol. I, Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Fasc. 1, Decreta et tabulae magistratuum. Ed. tertia. Berlin (nos. 1-500).
Meiggs - Lewis, GHI = Meiggs, R.; Lewis, D. (eds.) (1988). A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Oxford (revised edition).
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
Cortés, EG = Cortés Copete, J. M. (ed.) (1999). Epigrafía griega. Madrid.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Staatsverträge II = Bengtson, H. (Hrsg) (1962). Die Staatsverträge des Altertums, II. München.
Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.
IG I³.1 = Lewis, D. (ed.) (1981). Inscriptiones Graecae. Vol. I, Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Fasc. 1, Decreta et tabulae magistratuum. Ed. tertia. Berlin (nos. 1-500).
Meiggs - Lewis, GHI = Meiggs, R.; Lewis, D. (eds.) (1988). A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C. Oxford (revised edition).
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
IG I² = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1924). Inscriptiones Graecae I: Inscriptiones Atticae Euclidis anno (403/2) anteriores, 2nd ed. Berlin.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
IG I Suppl. = Kirchhoff, A. (ed.) (1877, 1887, 1891). Inscriptiones Atticae anno Euclidis vetustiores. Supplementa . Berlin.
Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.
Balcer, J.M. (ed.) (1978). The Athenian regulations for Chalkis. Studies in athenian imperial law. Wiesbaden.
Foucart, P. (1877). «Décret des Athéniens relatif a la ville de Chalcis». RA, XXXIII, 242-262.
Koehler, U. (1876). «Über zwei athenische Vertragsurkunden». MDAI(A), 1, 184-205 .
Links
x

Some browsers (in particular Chrome and very recent versions of Firefox) do not correctly display some Greek letters (mostly archaic). The letters that may present this problem are shown in the table below. You can immediately check if your browser displays the characters correctly:

if you see an icon instead of a letter on the second line we suggest the following options:

 • you can use a browser that does not present the problem (e.g. IExplorer 11 or later for Windows; Safari for Mac);
 • you can install David Perry’s Cardo font on your computer by following these steps:
  • download the Cardo font from here;
  • install it on your computer;
  • check the box below.