Any trouble displaying the page? Stampa  
ID AXON392
Author(s)Stefania De Vido, Corso Epigrafia
Date25-1-2024
TitleSCHEDA PER CORSO DI EPIGRAFIA. Giosuè IG I³ 101.
Object typeStele; marble; 59 × 133 × 7 cm. Tit. fragmenta inter se coniucta. Ricomposto partendo da nove frammenti.
Chronology410/09 - 409/08 BC.
Type of inscriptionDecree.
Findspot and circumstances
Greece, Attica, Athens.
Preservation placeGreece, Athens, Museo dell'Acropoli, nr. inv. EM 6589.
Script
 • Structure: prose.
 • Layout: Andamento stocheideo a partire dalla riga 48.
 • Execution technique: engraved.
 • Alphabet (colour): light blue.
 • Local alphabet: Attica.
 • Letter size: 34.
 • Arrangement: left-to-right.
 • Language: Attic‐Ionic.
Lemma
Text 

[θε]ο[ί]·

[Ν]εο[π]ολιτο͂[ν]

[τ]ο͂μ παρὰ Θάσ[ον]·

[ἔ]δοχσεν τῆι β[ο]υ[λῆι] καὶ το͂ι δήμοι· Λεοντὶς ἐπρυτά̣[νευεν],

5

Σιβυρτιάδη[ς ἐγρα]μμάτευεν, Χα̣ιριμένης ἐπεστ[άτει, Γλ]-

αύκιππος ἦρχ[ε, ․․․․]θ̣εος εἶπεν· [ἐπ]αινέσαι τοῖς Νεοπ[ολίταις] <τοῖς>

παρὰ Θάσον [προ͂τον μ]ὲν ὅ{υ}τι {²⁶ὅτι}²⁶ συνδιεπο[λέμεσ]αν τὸν πόλεμον μετὰ Ἀθεναίο[ν καὶ πολιο]-

ρκόμενοι ὑπ[ὸ Θασίον] {⁵[προ͂τον μ]ὲν 〚[ὅτι ἄποικοι ὄντες Θασίον]〛 [καὶ πολιο]|ρκόμενοι 〚[ὑπ αὐτο͂ν]〛}⁵ καὶ Πελο[πονν]ησίον οὐκ ἠθ[έλησαν ἀ]-

[πο]στῆνα[ι ἀπ Ἀθηναί]ον, ἄνδ[ρες δ] ἀ̣γ̣α̣θ̣ο̣ὶ̣ ἐγένο[ντο ἔς τε τὴ]-

10

[ν στρα]τ[ιὰν καὶ τὸν δῆ]μον τ[ὸν Ἀθηναίον κα]ὶ το[ὺς χσυμμά]-

[χους ․․․․c.13․․․․․]#⁷ — — — — c.16 — — — — Ε[— — c.8 — —]

                               lacuna

frg. h.12

— — — — — — — — — — — Ι — — — — — — — — — — — — — — — — —

15

— — — — — — — — — ΣΤΕΙ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — ΤΕΣ — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — ΔΕΙ#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — —

[— — — — — — — Θ]ασίο̣[ς? — — — — — — — — — — — — — — — — —]

— — — — — — — ΕΙΔΕ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20

— — — — — — — ΙΟΣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — ΟΠ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — ιτ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

                               lacuna

frg. e-g.21

25

[— — — — — — c.26 — — — — — — Ἀθ]ηνα[ιο — — — c.13 — — —]

— — — — — — — c.27 — — — — — — — χρήματα̣ — — — c.11 — — —

— — — — — — c.25 — — — — — — —νηι Ἀθηναίον̣ — — c.9 — —

— — — — — — c.24 — — — — — —#⁷ασιν εἶναι Νεοπο[λιτ — c.4 —]

— — — — — — c.22 — — — — — —ον καὶ χρῆσαι ΤΤΤΤΧΧ[․․․ καθά]-

30

[περ οἱ στρατηγοὶ οἱ Ἀθηναί]ον ἐδέοντο ὅπος ἂν ἔχο̣[σιν ἐς]

[τὸν πόλεμον· δάνεια δὲ πο]ι̣ε͂σθαι αὐτοῖς ἐκ το͂γ χρημ[άτον τ]-

[ούτον ἅ ἐστι τῆς Νέας Π]όλεος ἐκ τοῦ λιμένος, τοὺς ἐν̣ [Θάσοι]

[στρατηγὸς ἑκάστο το͂ ἐ]νιαυτο͂ ὁς ἀφειληφότας παρὰ [σφο͂ν γρα]-

[φσαμένος ἕος ἂν ἐντελ]ε͂ ἀποδοθῆι· ποιε͂ν δὲ ταῦτα ἕ[ος ἂν αὐ]-

35

[τοῖς ὁ πόλεμος ἦι ὁ πρὸς] Θασίος· ὃ δὲ διδόασι ν[ῦν Νεοπολῖτ]-

[αι οἱ ἀπὸ Θράικη]ς καὶ βου̣λόμενοι καὶ ἐθελοντ[αὶ ἔδοσαν τοῖς]

[ἑλληνοταμ]ίαις 𐅈ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗ καὶ πρόθυμοί εἰσ[ι ποιε͂ν ὅ τι δύν]-

[ανται ἀγ]αθὸν αὐτοὶ ἐπαγγειλάμενοι καὶ λ[όγοι καὶ ἔργοι ἐς τ]-

[ὴν πόλ]ιν τὴν Ἀθηναίον, καὶ ἀντὶ τῆς εὐεργε[σίας ταύτης τὸ νῦ]-

40

[ν εἶν]αι καὶ ἐν το͂ι λοιπο͂ι χρόνο[ι] παρ Ἀθηνα[ίον χάριτας εἶναι αὐ]-

[τ]ο̣ῖς ὁς ἀνδράσιν οὖσιν ἀγαθο[ῖ]ς καὶ τὴ[ν πρόσοδον εἶναι αὐτ]-

οῖς πρὸς τὴμ βουλὴν καὶ τὸν δῆ[μ]ον π[ρότοις μετὰ τὰ ἱερὰ ὁς]

εὐεργέταις οὖσιν Ἀθηναίον· το[ὺς δὲ πρέσβεις τὰ ὑπομνήμα]-

τα τούτον ἃ οἱ Νεοπολῖται ἔδο[σαν πάντα παραδοῦναι το͂ι γρ]-

45

αμματεῖ τῆς βουλῆς, χορὶς μὲν [τὰ νῦν δεδομένα, χορὶς δὲ τἄλ]-

λα, καὶ τὸ φσήφισμα τόδε ἀναγρά[φσας ὁ γραμματεὺς ὁ]

τῆς βουλῆς ἐστήληι λιθίνηι καταθ[έτο ἐμ πόλει τέλεσι τοῖ]-

ς Νεοπολιτο͂ν· ἐν δὲ Νέαι Πόληι αὐτοὶ [ἀναγράφσαντες καταθ]-

έντον ἐν το͂ι ἱερο͂ι τῆς Παρθένο ἐστήλ[ηι λιθίνηι· καλέσαι δὲ καὶ]

50

ἐπὶ χσένια τὴμ πρεσβείαν ἐς τὸ πρυτα[νεῖον ἐς αὔριον vvvv]

Οἰνοβίοι Δεκελεεῖ στρατεγο͂ι ΤΤΤ𐅅Η[ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ].

Ἀχσίοχος εἶπε ∶ ἐπαινέσαι τοῖς Νεοπολίταις τοῖς ἀπὸ [Θράικες ℎος ὀ͂σιν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς]

ἔς τε τὲν στρατιὰν καὶ τὲμ πόλιν τὲν Ἀθεναίον καὶ ℎότ[ι ἐς Θάσον ἐστρατεύοντο χσυμπολιορ]-

κέσοντες μετὰ Ἀθεναίον ⋮ καὶ ℎότι χσυνναυμαχο͂ντ[ες ἐνίκον] καὶ [κατὰ γε͂ν χσυνεμάχον τὸν πά]-

55

ντα χρόνον καὶ τὰ ἄλλα ℎότι εὖ ποιο͂σιν Ἀθεναίο[ις, καὶ ἀντὶ τ]ο̣ύτον [το͂ν ἀγαθο͂ν χάριτας παρὰ Ἀ]-

θεναίον εἶναι αὐτοῖς καθℎάπερ ἐφσέφισται τ[ο͂ι δέμο]ι ⋮ [κα]ὶ ℎόπος ἂμ μ̣[ὲ ἀδικο͂νται μεδὲν μέτ]-

ε ὑπὸ ἰδιότο μέτε ὑπὸ κοινο͂ πόλεος, τός τε σ[τρατεγὸ]ς ℎοὶ ἂν ℎεκάστοτε ἄ[ρχοσι πάντας ἐπιμέ]-

λεσθαι αὐτο͂ν ℎό τι ἂν δέονται ⋮ καὶ τὸς ἄρχ[ο]ν[τ]ας τοὺς Ἀθεναίον ℎοὶ ἂν ℎεκ[άστοτε ℎορο͂σιν σφ]-

ο͂ν τὲμ πόλιν Νεοπολίτας φυλάττοντα[ς] καὶ προθύμος ὄντας ποιε͂ν ℎό τι ἂν [αὐτοὺς κελεύοσιν]·

60

καὶ νῦν ℎευρίσκεσθαι αὐτὸς παρὰ τ[ο͂ δ]έμο το͂ Ἀθεναίον ℎό τι ἂν δοκε͂ι ἀγαθ[ὸν ․․․․9․․․․ ⋮ περὶ]

δὲ τε͂ς ἀπαρχε͂ς τε͂ι Παρθένοι ℎ[έπερ κ]αὶ τέος ἐγίγνετο τε͂ι [θε]ο͂ι ἐν το͂ι δέμο[ι πρᾶχσαι πρὸς αὐ]-

τός· ἐς δὲ τὸ φσέφισμα τὸ πρό[τερον ἐ]πανορθο͂σαι τὸγ γραμματέα τε͂ς βολε͂ς ⋮ κ̣[αὶ ἐς αὐτὸ μεταγρ]-

[ά]φσαι ἀντὶ τε͂ς ἀποικία̣[ς τε͂ς Θασί]ον ℎότι συνδιεπολέμεσαν τὸμ πόλεμον μ[ετὰ Ἀθεναίον ⋮ καὶ]

[․․․8․․․․]σ̣αι ∶ καὶ Π[․․․7․․․ καὶ ․․․]οφάντοι ∶ ἐπαινέσαι ℎάτε νῦν λέγοσιν κ[αὶ πράττοσιν ἀγα]-

65

[θὸν ℎυπὲρ Ἀθε]ν[αίον το͂ δέμο καὶ ℎότι] πρόθυμοί εἰσι ποιε͂ν ℎό τι δύνανται ἀ[γαθὸν ἐς τὲν στρα]-

[τιὰν καὶ τὲμ πόλιν ἐς τὸ λοιπὸν καθℎά]περ τὸ πρότερον· καλέσαι δὲ καὶ ἐπὶ χ[σένια ἐς αὔριον v]

[․․․7․․․ εἶπε ∶ τὰ μὲν ἄλλα καθℎάπερ τε͂ι] βουλε͂ι· τε͂ι δὲ Παρθένοι ἐχσαιρε͂[σθαι τὲν ἀπαρχὲν κα]-

[θℎάπερ τὸ πρότερον ℎὲν ἂν Νεοπολιτο͂ν ℎο δ]ε͂μος ε[ὔ]χσεται. vacat

                    vacat

Apparatus

| .

Translation
Dei
di Neapolis
di Taso.
Il consiglio e il popolo hanno deciso. Leontides era alla prytania,
Sybirtiades era segretario, Carimenes era presidente,
Glaucippo era arconte [...] -theos propone: lodare i Neapolitani
di Taso
--- I ---
--- STE ---
--- TES ---
--- DEI ---
--- Taso ---
--- EIDE ---
--- IOS ---
--- OP ---
--- IT ---
vacat
--26-- Ateniesi --13-
--27- ricchezze --11-
--25- degli Ateniesi --9-
--24- siano dei cittadini di Neapolis --4-
--22- e usino 4 talenti --
...che gli servono per avere...
...fare questo tramite le ricchezze..
...da il porto...
...che siano stati presi...
...siano pagati, facciano queste cose...
...Tasiani, e cosa danno...
...sia volendolo sia scegliendolo...
...5 talenti e che siano in animo di farlo...
... tutto il bene che possono verso la città di Atene e per contro di questa beneficienza
devono esserci nel tempo futuro con gli Ateniesi
che sono persone per bene e
siano ammessi al consigli e nel popolo
come benefattori degli Ateniesi...
e i cittadini di Neapolis devono dare al segretario
del consiglio e separatamente...
e scriva questo decreto su di una stele di pietra e lo pongano
a spese dei Neapoletani; e loro stessi a Neapoli
lo porranno nel tempio di Parthenò in una stele di pietra
e diano ospitalità all'ambasceria...
Per il generale Oinobios di Dekeleia 3 talenti...
Axiochos propone: lodare i Neapoletani per essere...
sia all'esercito che alla città degli Ateniesi e perché [...] assediandola
con gli Ateniesi. E che combatterono insieme nella battaglia navale
per del tempo e fanno cose buone per gli Ateniesi
godranno di queste cose decise dal popolo, perché non...
né da un singolo né dalla comunità di una città, gli strateghi eletti
si occupino di quello di cui hanno bisogno: gli arconti degli Ateniesi
mantengano la buona disposizione d'animo dei Neapoletani che vogliano fare...
e prendano dal popolo Ateniese ciò che gli sembra buono.
Riguardo ai doni del Parthenos che sono stati fatti per la dea... sarà nell'assemblea.
nel decreto precedente il segretario corregga:
invece di "colonia dei Tasi" , che hanno partecipato alla guerra con gli Ateniesi.
[...] lodarli perché ora dicono ...
ed è bendisposto a fare [...] come in passato. E invitarli all'ospitalità...
[...]r riguardo alle offerte dalla dei Parthenos...
vacat
Bibliography
Links
StatusIn progress.
x

Some browsers (in particular Chrome and very recent versions of Firefox) do not correctly display some Greek letters (mostly archaic). The letters that may present this problem are shown in the table below. You can immediately check if your browser displays the characters correctly:

if you see an icon instead of a letter on the second line we suggest the following options:

 • you can use a browser that does not present the problem (e.g. IExplorer 11 or later for Windows; Safari for Mac);
 • you can install David Perry’s Cardo font on your computer by following these steps:
  • download the Cardo font from here;
  • install it on your computer;
  • check the box below.