Any trouble displaying the page? Stampa  
ID AXON39
Author(s)Gaia Gregis
Date25-10-2017
TitleGuarigioni di Asclepio a Epidauro
Abstract

Prima di quattro stele risalenti alla seconda metà del IV sec. a.C. rinvenute nel santuario di Asclepio ad Epidauro. Le stele erano probabilmente ancora esposte ai tempi di Pausania, che le vide nel numero di sei. Le epigrafi si articolano in una serie di brevi racconti che per lo più narrano guarigioni operate dal dio sui pellegrini durante l'incubazione.

To see the commentary
follow the link

Edizioni Ca' Foscari

Object typeStele, viene descritta la prima di una collezione di quattro stele; grey limestone; 76 × 171 × 18 cm , Le misurazioni variano leggermente a seconda delle edizioni, qui sono proposte quelle di Fraenkel (1902) e Hiller (1929). Tit. fragmenta inter se coniucta. Le stele furono rinvenute in stato frammentario nelle campagne di scavo condotte da Kavvadias a partire dal 1881.
Chronology4th century BC (2nd half).
Type of inscriptionSanatio.
Findspot and circumstances
1883. I frammenti della prima stele vennero rinvenuti in prossimità del lato est dell'abaton.
Greece, Argolis, Sanctuary of Asklepios at Epidauros.

Preservation placeGreece, Museo archeologico di Epidauro.
Script
 • Structure: prose, Nel testo è inserita una citazione composta da due esametri e un pentametro (ll.7-9).
 • Layout: le linee 1-119 rispettano generalmente una scrittura stoichedeon, mentre da 120 a 126 la distribuzione del testo è meno regolare.
 • Execution technique: engraved.
 • Local alphabet: Eastern Argolis.
 • Letter size: 0,6.
 • Line spacing: 0,6.
 • Paleography: ogni riga contiene mediamente 50 lettere, tuttavia nelle ultime sei righe la scrittura si fa più fitta e si possono leggere dalle 57 alle 66 lettere.
 • Arrangement: left-to-right.
 • Language: >Varianti locali: αὕτα (121.3), τᾶς κράνας (121.6), τᾶι ματρί (121.6), ποί (121.3; 121.15; 121.23. etc.), [π]εριῆρπε (121.7), ἐκ τοῦ ἱαροῦ (121.5. cfr. 121. 15, 121.21. etc.), αἴ (121.60, 121.69) Forme di koiné: τὸ ἱερόν (121. 86, 121.31), εἰ (121.12, 121.16, 121.18. etc.).
Lemma

Kavvadias 1883, 197-228; Baunack, Baunack vol. 1, 119, nr. 59; SGDI III/1.3 152-155, nr. 3339; IG IV 951 [Buck 1910, 243-247, nr. 84]; Syll.³ III 310-318, nr. 1168; IG IV².1 121 [Rhodes - Osborne, GHI]; Herzog 1931, 8-16, W. I-XX; Edelstein, Edelstein 1945, 221-225, nr. 423; Longo 1969, 63-67; LiDonnici 1995, 84-99; Prêtre, Charlier 2009, 21-30.

Text 

θεός vac. τύχα [ἀγ]αθά

[ἰά]ματα τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Ἀσκλαπιοῦ.

(I) [Κλ]εὼ πένθ’ ἔτη ἐκύησε. vac. αὕτα πέντ’ ἐνιαυτοὺς ἤδη κυοῦσα ποὶ τὸν

[θε]ὸν ἱκέτις ἀφίκετο καὶ ἐνεκάθευδε ἐν τῶι ἀβάτωι· ὡς δὲ τάχισ-

5

[τα] ἐξῆλθε ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἱαροῦ ἐγένετο, κόρον ἔτεκε, ὃς εὐ-

[θ]ὺς γενόμενος αὐτὸς ἀπὸ τᾶς κράνας ἐλοῦτο καὶ ἅμα τᾶι ματρὶ

[π]εριῆρπε. τυχοῦσα δὲ τούτων ἐπὶ τὸ ἄνθεμα ἐπεγράψατο· "οὐ μέγε-

[θο]ς πίνακος θαυμαστέον, ἀλλὰ τὸ θεῖον, πένθ’ ἔτη ὡς ἐκύησε ἐγ γασ-

τρὶ Κλεὼ βάρος, ἔστε ἐγκατεκοιμάθη καί μιν ἔθηκε ὑγιή". (II) τριέτης

10

[φο]ρά. vac. Ἰθμονίκα Πελλανὶς ἀφίκετο εἰς τὸ ἱαρὸν ὑπὲρ γενεᾶς. ἐγ[κατα]-

[κοι]μαθεῖσα δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει αἰτεῖσθαι τὸν θεὸν κυῆσαι κό-

[ραν]. τὸν δ’ Ἀσκλαπιὸν φάμεν ἔγκυον ἐσσεῖσθαί νιν, καὶ εἴ τι ἄλλο

α[ἰτ]οῖτο, καὶ τοῦτό οἱ ἐπιτελεῖν, αὐτὰ δ’ οὐθενὸς φάμεν ἔτι ποι-

δε[ῖ]σθαι. ἔγκυος δὲ γενομένα ἐγ γαστρὶ ἐφόρει τρία ἔτη, ἔστε πα-

15

ρέβαλε ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτις ὑπὲρ τοῦ τόκου· ἐγκατακοιμαθεῖσα

δὲ ὄψ[ι]ν εἶδε· ἐδόκει ἐπερωτῆν νιν τὸν θεόν, εἰ οὐ γένοιτο αὐτᾶι

πάντα ὅσσα αἰτήσαιτο καὶ ἔγκυος εἴη· ὑπὲρ δὲ τόκου ποιθέμεν

νιν οὐθέν, καὶ ταῦτα πυνθανομένου αὐτοῦ, εἴ τινος καὶ ἄλλου δέ-

οιτο λέγειν, ὡς ποησοῦντος καὶ τοῦτο. ἐπεὶ δὲ νῦν ὑπὲρ τούτου

20

παρείη ποτ’ αὐτὸν ἱκέτις, καὶ τοῦτό οἱ φάμεν ἐπιτελεῖν. μετὰ δὲ

τοῦτο σπουδᾶι ἐκ τοῦ ἀβάτου ἐξελθοῦσα, ὡς ἔξω τοῦ ἱαροῦ ἦς, ἔτε-

κε κόραν. vac (III) ἀνὴρ τοὺς τᾶς χηρὸς δακτύλους ἀκρατεῖς ἔχων πλὰν

ἑνὸς ἀφ̣ίκετο ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτας· θεωρῶν δὲ τοὺς ἐν τῶι ἱαρῶι

πίνακας ἀπίστει τοῖς ἰάμασιν καὶ ὑποδιέσυρε τὰ ἐπιγράμμα-

25

[τ]α. ἐγκαθ̣εύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει ὑπὸ τῶι ναῶι ἀστραγαλίζον-

[τ]ος αὐτοῦ καὶ μέλλοντος βάλλειν τῶι ἀστραγάλωι, ἐπιφανέντα

[τ]ὸν θεὸν̣ ἐφαλέσθαι ἐπὶ τὰν χῆρα καὶ ἐκτεῖναί οὑ τοὺς δακτύλ-

λους· ὡς δ’ ἀποβαίη, δοκεῖν συγκάμψας τὰν χῆρα καθ’ ἕνα ἐκτείνειν

τῶν δακτ̣ύλων· ἐπεὶ δὲ πάντας ἐξευθύναι, ἐπερωτῆν νιν τὸν θεόν,

30

εἰ ἔτι ἀπ̣ιστησοῖ τοῖς ἐπιγράμμασι τοῖς ἐπὶ τῶμ πινάκων τῶν

κατὰ τὸ ἱε̣ρόν, αὐτὸς δ’ οὐ φάμεν. "ὅτι τοίνυν ἔμπροσθεν ἀπίστεις

αὐτο[ῖ]ς οὐκ ἐοῦσιν ἀπίστοις, τὸ λοιπὸν ἔστω τοι," φάμεν, "Ἄπιστος

ὄν̣[ομα]". ἁμέ̣ρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. (IV) Ἀμβροσία ἐξ Ἀθανᾶν

[άτερό]πτ[ι]λλος. αὕτα ἱκέτις ἦλθε ποὶ τὸν θεόν· περιέρπουσα δὲ

35

[κατά τ]ὸ ἱα̣ρὸν τῶν ἰαμάτων τινὰ διεγέλα ὡς ἀπίθανα καὶ ἀδύνα-

[τά ἐόν]τα, χωλοὺς καὶ τυφλοὺ[ς] ὑγιεῖς γίνεσθαι ἐνύπνιον ἰδόν-

[τα μό]νον. ἐγκαθεύδουσα δὲ ὄψ̣ιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ἐπιστὰς

[εἰπεῖν], ὅτι ὑγιῆ μέν νιν ποιησοῖ, μισθὸμ μάντοι νιν δεησοῖ ἀν-

[θέμεν ε]ἰς τὸ ἱαρὸν ὗν ἀργύρεον ὑπόμναμα τᾶς ἀμαθίας. εἴπαν-

40

[τα δέ ταῦτ]α̣ ἀνσχίσσαι οὑ τὸν ὄπτιλλον τὸν νοσοῦντα καὶ φάρμ[α]-

[κόν τι ἐγχέ]αι· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. (V) παῖς ἄφωνος.

[οὖτος ἀφί]κετο εἰς τὸ ἱαρὸν ὑπὲρ φωνᾶς· ὡς δὲ προεθύσατο καὶ

[ἐπόησε τὰ] νομιζόμενα, μετὰ τοῦτο ὁ παῖς ὁ τῶι θεῶι πυρφορῶν

[ἐκέλετο, π]οὶ τὸμ πατέρα τὸν τοῦ παιδὸς ποτιβλέψας, ὑποδέκεσ-

45

[θαι αὐτὸν ἐ]νιαυτοῦ, τυχόντα ἐφ’ ἃ πάρεστι, ἀποθυσεῖν τὰ ἴατρα.

[ὀ δὲ παῖς ἐξ]απίνας "ὑποδέκομαι", ἔφα· ὁ δὲ πατὴρ ἐκπλαγεὶς πάλιν

[ἐκέλετο αὐ]τὸν εἰπεῖν· ὁ δ’ ἔλεγε πάλιν· καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγέ-

[νετο. (VI) Πάνδαρ]ος Θεσσαλὸς στίγματα ἔχων ἐν τῶι μετώπωι. οὗτος

[ἐγκαθεύδων ὂ]ψιν εἶδε· ἐδόκει αὐτοῦ τα[ι]νίαι καταδῆσαι τὰ στί-

50

[γματα ὀ θεὸς κα]ὶ κέλεσθαί νιν, ἐπεί [κα ἔξω] γένηται τοῦ ἀβάτου,

[ἀφελόμενον τὰ]ν ταινίαν ἀνθέμε[ν εἰ]ς τὸν ν̣αόν· ἁμέρας δὲ γενο-

[μένας ἐξανέστα] καὶ ἀφήλετο τ[ὰν ται]νίαν, καὶ τ̣ὸ μὲν πρόσωπον

[κενεὸν εἶδε τῶ]ν στιγμάτω[ν, τ]ὰν δ[ὲ τ]αινίαν ἀνέθηκε εἰς τὸν να-

[όν, ἒχουσαν τὰ γρ]άμματ[α]τ̣ὰ ἐκ τοῦ μετώ̣που. (VII) Ἐχέδωρος τὰ Π̣ανδά-

55

[ρου στίγματα ἕλ]αβε ποὶ τοῖς ὑπάρχουσιν. οὗτος λαβὼν πὰρ [Παν]-

[δάρου χρήματα], ὥστ’ ἀνθέμεν τῶι θεῶι εἰς Ἐπίδαυρον ὑπὲρ αὐ[τοῦ],

[οὐκ] ἀπ̣εδίδου ταῦτα· ἐγκαθεύδων δὲ ὄψιν εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θε[ὸς]

ἐπιστὰς ἐπερωτῆν νιν, εἰ ἔχοι τινὰ χρήματα πὰρ Πανδάρου εἰ̣[ς Ἀ]-

θηνᾶν ἄνθεμα εἰς τὸ ἱαρόν· αὐτὸς δ’ οὐ φάμεν λελαβήκειν οὐθὲ[ν]

60

τοιοῦτον παρ’ αὐτοῦ· ἀλλ’ αἴ κα ὑγιῆ νιν ποήσαι, ἀνθησεῖν οἱ εἰκό-

να γραψάμενος· μετὰ δὲ τοῦτο τὸν θεὸν τὰν τοῦ Πανδάρου ταινί-

αν περιδῆσαι περὶ τὰ στίγματά οὑ καὶ κέλεσθαί νιν, ἐπεί κα ἐξ-

έλθηι ἐκ τοῦ ἀβάτου, ἀφελόμενον τὰν ταινίαν ἀπονίψασθαι τὸ

πρόσωπον ἀπὸ τᾶς κράνας καὶ ἐγκατοπτρίξασθαι εἰς τὸ ὕδωρ· ἁ-

65

μέρας δὲ γενομένας ἐξελθὼν ἐκ τοῦ ἀβάτου τὰν ταινίαν ἀφήλετο,

τὰ γράμματα οὐκ ἔχουσαν· ἐγκαθιδὼν δὲ εἰς τὸ ὕδωρ ἑώρη τὸ αὐτοῦ

πρόσωπον ποὶ τοῖς ἰδίοις στίγμασιν καὶ τὰ τοῦ Πανδ<ά>ρου γρά[μ]-

ματα λελαβηκός. vac. (VIII) Εὐφάνης Ἐπιδαύριος παῖς. οὗτος λιθιῶν ἐνε[κά]-

θευδε· ἔδοξε δὴ αὐτῶι ὁ θεὸς ἐπιστὰς εἰπεῖν· "τί μοι δωσεῖς, αἴ τύ

70

κα ὑγιῆ ποιήσω;" αὐτὸς δὲ φάμεν "δέκ’ ἀστραγάλους"· τὸν δὲ θεὸν γελά-

σαντα φάμεν νιν παυσεῖν· ἁμέρας δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε.

(IX) ἀνὴρ ἀφίκετο ποὶ τὸν θεὸν ἱκέτας ἁτερόπτιλλος οὕτως, ὥστε τὰ

βλέφαρα μόνον ἔχειν, ἐνεῖμεν δ’ ἐν αὐτοῖς μηθέν, ἀλλὰ κενεὰ ε[ἶ]-

μεν ὅλως. ἔλεγον {corr. ἐγέλων} δή τινες τ̣ῶν ἐν τῶι ἱαρῶι τὰν εὐηθίαν αὐτοῦ, τὸ

75

νομίζειν βλεψεῖσθαι ὅλως μηδεμίαν ὑπαρχὰν ἔχοντος ὀπτίλ-

λου ἀλλ’ ἢ χώραμ μόνον. ἐγκαθ̣[εύδο]ν̣τι οὖν αὐτῶι ὄψις ἐφάνη· ἐδό-

κει τὸν θεὸν ἑψῆσαί τι φά[ρμακον, ἒπε]ι̣τ̣α διαγαγόντα τὰ βλέφα-

ρα ἐγχέαι εἰς αὐτά· ἁμέρ[ας δὲ γενομέν]ας βλέπων ἀμφοῖν ἐξῆλθε.

(X) κώθων. vac. σκευοφόρος εἰ[̣ ς τὸ] ἱαρ[ὸν] ἕρ̣π̣ων, ἐπεὶ ἐγένετο περὶ τὸ δε-

80

καστάδιον, κατέπετ̣ε · [ὡς δὲ] ἀνέστα, ἀνῶιξε τὸγ γυλιὸν̣ κα[ὶ ἐ]πεσκό-

πει τὰ συντετριμμένα σκ[ε]ύη· ὡς δ’ εἶδε τὸγ κώθωνα κατε[αγ]ότα,

ἐξ οὗ ὁ δεσπότας εἴθιστο [π]ίνειν, ἐλ̣υπεῖτο καὶ συνετίθει [τὰ] ὄ-

στρακα καθιζόμενος. ὁδο[ι]πόρος οὖν τις ἰδὼν αὐτόν· "τί, ὦ ἄθλιε," [ἒ]-

φα, "συντίθησι τὸγ κώθωνα [μά]ταν; τοῦτον γὰρ οὐδέ κα ὁ ἐν Ἐπιδαύ-

85

ρωι Ἀσκλαπιὸς ὑγιῆ ποῆσαι δύναιτο." ἀκούσας ταῦτα ὁ παῖς συν-

θεὶς τὰ ὄστρακα εἰς τὸγ γυλιὸν ἧρπε εἰς τὸ ἱερόν· ἐπεὶ δ’ ἀφίκε-

το, ἀνῶιξε τὸγ γυλιὸν καὶ ἐξαιρεῖ ὑγιῆ τὸγ κώθωνα γεγενημέ-

νον καὶ τῶι δεσπόται ἡρμάνευσε τὰ πραχθέντα καὶ λεχθέ{ε}ντα {λεχθέντα}· ὡ-

ς δὲ ἄκουσ’, ἀνέθηκε τῶι θεῶι τὸγ κώθωνα. vac.

90

(XI) Αἰσχίνας ἐγκεκοιμισμένων ἤδη τῶν ἱκετᾶν ἐπὶ δένδρεόν τι ἀμ-

βὰς ὑπερέκυπτε εἰς τὸ ἄβατον. καταπετὼν οὖν ἀπὸ τοῦ δένδρεος

περὶ σκόλοπάς τινας τοὺς ὀπτίλλους ἀμφέπαισε· κακῶς δὲ δια-

κείμενος καὶ τυφλὸς γεγενημένος καθικετεύσας τὸν θεὸν ἐνε-

κάθευδε καὶ ὑγιὴς ἐγένετο. vac.

95

(XII) Εὔιππος λόγχαν ἔτη ἐφόρησε ἓξ ἐν τᾶι γνάθωι· ἐγκοιτασθέντος

δ’ αὐτοῦ ἐξελὼν τὰν λόγχαν ὁ θεὸς εἰς τὰς χῆράς οἱ ἔδωκε· ἁμέρας

δὲ γενομένας ὑγιὴς ἐξῆρπε τὰν λόγχαν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων.

(XIII) ἀνὴρ Τορωναῖος δεμελέας. οὗτος ἐγκαθεύδων ἐνύπνιον εἶδε·

ἔδοξέ οἱ τὸν θεὸν τὰ στέρνα μαχαίρ̣αι ἀνσχίσσαντα τὰς δεμε-

100

λέας ἐξελεῖν καὶ δόμεν οἱ ἐς τὰς χεῖρας καὶ συνράψαι τὰ στή-

θη· ἁμέρας δὲ γενομένας ἐξῆλθε τὰ θηρία ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων

καὶ ὑγιὴς ἐγένετο· κατέπιε δ’ αὐτὰ δολωθεὶς ὑπὸ ματρυιᾶς ἐγ κυ-

κᾶνι ἐμβεβλημένας ἐκπιών. vac.

(XIV) ἀνὴρ ἐν αἰδοίωι λίθον. οὗτος ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει παιδὶ καλῶι

105

105 συγγίνεσθαι, ἐξονειρώσσων δὲ τὸλ λίθον ἐγβάλλει καὶ ἀνελόμε-

νος ἐξῆλθε ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων. vac.

(XV) Ἑ̣ρμόδικος Λαμψακηνὸς ἀκρατὴς τοῦ σώματος. τοῦτον ἐγκαθεύ-

δοντα ἰάσατο καὶ ἐκελήσατο ἐξελθόντα λίθον ἐνεγκεῖν εἰς τὸ

ἱαρὸν ὁπόσσον δύναιτο μέγιστον· ὁ δὲ τὸμ πρὸ τοῦ ἀβάτου κείμε-

110

νον ἤνικε. vac.

(XVI) Νικάνωρ χωλός· τούτου καθημένου παῖς τ̣ις ὕπαρ τὸν σκίπωνα ἁρ-

πάξας ἔφευγε· ὁ δὲ ἀστὰς ἐδίωκε καὶ ἐκ τούτου ὑγιὴς ἐγένετο.

(XVII) ἀνὴρ δάκτυλον ἰάθη ὑπὸ ὄφιος· οὗτος τὸν τοῦ ποδὸς δάκτυλον ὑ-

πὸ τοῦ ἀγρίου ἕλκεος δεινῶς διακείμενος μεθάμερα ὑπὸ τῶν θε-

115

ραπόντων ἐξενειχθεὶς ἐπὶ ἑδράματός τινος καθῖζε̣· ὕπνου δέ νιν

λαβόντος ἐν τούτωι δράκων ἐκ τοῦ ἀβάτου ἐξελθὼν τὸν δάκτυλον

ἰάσατο τᾶι γλώσσαι καὶ τοῦτο ποιήσας εἰς τὸ ἄβατον ἀνεχώρησε

πάλιν. ἐξεγερθεὶς δὲ ὡς ἦς ὑγιής, ἔφα ὄψιν ἰδεῖν, δοκεῖν νεανίσ-

κον εὐπρεπῆ τὰμ μορφὰν ἐπὶ τὸν δάκτυλον ἐπιπῆν φάρμακον.

120

(XVIII) Ἀλκέτας Ἁλικός· οὗτος τυφλὸς ἐὼν ἐνύπνιον εἶδε· ἐδόκει οἱ ὁ θεὸς ποτελθὼν τοῖς δα-

κτύλοις διάγειν τὰ ὄμματα καὶ ἰδεῖν τὰ δένδρ̣η πρᾶτον τὰ ἐν τῶι ἱαρῶι. ἁμέρας δὲ γε-

νομένας ὑγιὴς ἐξῆλθε. vac. (XIX) Ἡραιεὺς Μυτιληναῖος· οὗτος οὐκ εἶχε ἐν τᾶι κεφαλᾶι

τρίχας, ἐν δὲ τῶι γεν̣είωι παμπόλλας. αἰσχυνόμενος δὲ̣ [ὡς] καταγελάμενος ὑπ[ὸ]

τῶν ἄλλων ἐνεκάθευδε. τὸν δὲ ὁ θεὸς χρίσας φαρμάκωι τὰν κεφαλὰν ἐπόησε

125

τρίχας ἔχειν. vac. (XX) Λύσων Ἑρμιονεὺς παῖς ἀϊδής. οὗ[τος] ὕπαρ ὑπὸ κυνὸς τῶν

κατὰ τὸ ἱαρὸν θε[ραπ]ευόμενος τοὺς ὀπτίλλους ὑγ[ιὴ]ς ἀπῆλθε.

Apparatus

3 πέντ’ ἔτη Longo || 8 πέντ’ ἔτη Longo || 10 [κό]ρα ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel, Dittenberger || 10-11 ἐγ|[κοι]μαθεῖσα ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel, Dittenberger || 13-14 Ποϊ|δ[έε]σθαι ed. pr., Baunack-Baunack || 19 ποιησοῦντος ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 27-28 δακτύ|[λ]ους ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz || 32-33 [Ο]ὐ τό[σ]σο[υ] [δ]έους, ἵνα πιστοῖς τὸ λοιπὸν ἒστω τοι φάμεν ἃ πιστὸς |[τύχοι;] ed. pr. || 32 [o]ὐ το[ῖ]ς οὐκ ἐοῦσιν ἀπίστοις, τὸ λοιπὸν ἔστω τοι," φάμεν, "Ἄπιστος [οὐθέν]" Baunack-Baunack || 32-33 Ἄπιστος [ἁ ὄψις] Prellwitz || 41-42 [ἱ|κέτας ἀφίκ]ετο ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz || 44 ------- [πο]ῒ ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz | [ἐπήρετο, π]οὶ Dittenberger || 44-45 ὑποδέκεσ', [ἒφα, ἐ]ντὸς ἐνιαυτοῦ ed. pr. | ὑποδέκεσ|[αι, ἔφα, τοῦ ἐ]νιαυτοῦ Baunack-Baunack, Prellwitz | ὑποδέκεσ|[θαι τοῦτον ἐ]νιαυτοῦ Dittenberger | ὑποδέκεσ|[θαι έντος ἐ]νιαυτοῦ Herzog, Edelstein-Edelstein, Longo, LiDonnici || 51-52 γενο[μένας ἐξηγέρθη] ed. pr. || 53 [ἐκεκάθαρτο (;) τῶ]ν στιγμάτ[ων ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel, Dittenberger | [κενεὸν εὗρε τῶ]ν στιγμάτω[ν Longo || 53-54 εἰς τον να|όν. vac. [Γ]ράμματ[α] τὰ ἐκ τοῦ μετῶπου ed. pr. || 54-55 Ἐχέδωρος τὰ Πανδά|[ρου--------ἔλ]αβε ed. pr. || 57 [ὃς κ]αι ἐδίδου ταῦτα ed. pr. || 58-59 ἐ[πι]|θῆν ἂν ἂνθεμα ed. pr., Baunack-Baunack | Ε--|ΘΗΝΑΝ Prellwitz | ἐ[ξ Ἀ]|θηνᾶν Fraenkel | ἐ[ξ Εὐ]|θηνᾶν ἄνθεμα Dittenberger, Hiller von Gaertringen || 59 ἐπ̣[ι]|θῆν ἄν{αν}θεμα Longo || 60 ποιήσαι ed. pr., Prellwitz, Fraenkel | ποήσ[(η)]ι Baunack-Baunack || 64 κἀ ed. pr. || 66 τὰ γράματα ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz || 67-68 γρά|ματα Prellwitz || 72 ἁτερόπτιλος ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 74 ἔλεγον ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel | ἔ[ψ]εγον Dittenberger | ἐ(γ)έ(λω)ν Herzog, Edelstein-Edelstein, Longo, LiDonnici || 79 εἰ[ς τὸ] ἱαρ[ον ἀπιὼ]ν ed. pr. | εἰ[ς τὸ] ἱαρ[ὸν ἀνιών] Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 80 [καὶ ἀ]νέστα ed. pr. | [ὡς δ'] ἀνέστα Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel, Dittenberger || 88 λεχθέντα ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 102 αὐτὰς δολωθεὶς ed. pr. | αὐτὰδ (δ)ολωθεὶς Baunack-Baunack || 106 ἐξῆλθε ταῖς χερσὶν ἔχων ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 116 ἐν τοῦ ἀβάτου Prellwitz || 118 εἰδεῖν ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz || 120 ἐδόκει ὁ θεὸς ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel, Dittenberger || 121 ἰδεῖν τὰ δένδρη ὁρατὸν τὰ ἐν τῶι ἱαρῶι ed. pr., Prellwitz || 122 εἶχεν ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 123 δὲ [ἅτε] ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel || 125 [Θ]ύσων ed. pr., Baunack-Baunack, Prellwitz, Fraenkel.

Translation
... Dio ... Buona Fortuna
Guarigioni di Apollo e Asclepio
I. Cleò portò avanti una gravidanza per cinque anni. Costei siccome era già incinta da cinque anni, giunse come supplice dal dio e si coricava nell'abaton. Se ne andò da lì il più velocemente possibile e come fu fuori dal santuario, partorì un bambino, che appena nato si lavava da sé alla fontana e andava in giro con la madre. Ottenuto ciò fece iscrivere sull'offerta “non è da ammirare la grandezza del pinax, ma la divinità. Dal momento che per cinque anni Cleò portò un peso nel ventre, finché non si coricò (nell’abaton) e il dio non la rese sana”.
II. Gravidanza di tre anni. Itmonica di Pellene giunse al santuario per avere una discendenza. Coricatasi ebbe una visione. Le sembrava di chiedere al dio di rimanere incinta di una bambina e che Asclepio le dicesse che sarebbe rimasta incinta e che, se avesse chiesto qualcos'altro, anche questo avrebbe realizzato per lei. Ma questa disse di non aver bisogno di nulla più. Però, rimasta incinta, continuava a portare (un peso) nel ventre per tre anni, finché non si recò dal dio come supplice per il parto. Coricatasi ebbe una visione: le sembrava che il dio le domandasse se non le fosse accaduto tutto ciò aveva chiesto e se non fosse incinta. (Il dio diceva che lei) non aveva aggiunto niente a proposito del parto, nonostante il fatto che lui stesso le aveva chiesto se avesse bisogno di qualcos'altro (e le aveva detto che) avrebbe fatto anche questo. (le sembrava che il dio le dicesse che) siccome ora si presentava a lui come supplice per questo (il parto), anche questo avrebbe fatto per lei. Dopo di ciò uscì in fretta dall'abaton, come fu fuori dal santuario, partorì una bambina.
III. Un uomo con le dita della mano paralizzate tranne una giunse come supplice dal dio. Osservando i pinakes nel santuario non credeva alle guarigioni e di nascosto ridicolizzava le iscrizioni. Dormendo ebbe una visione: gli sembrava che mentre stava giocando agli astragali al di sotto del tempio, nel momento in cui stava per lanciare l’astragalo, gli apparisse il dio, gli balzasse sulla mano e distendesse le sue dita. E gli sembrava che non appena (il dio) scese gli piegasse la mano e gli stendesse le dita una per volta. Dopo averle raddrizzate tutte il dio gli chiese se non avrebbe ancora creduto alle iscrizioni, quelle sui pinakes lungo il santuario ed egli disse di no. “Poiché dunque prima non credevi a quelle che non sono incredibili, d’ora in poi il tuo nome sia Incredulo.” Fattosi giorno se ne andò sano.
IV. Ambrosia da Atene, cieca da un occhio. Questa venne come supplice al dio: gironzolando per il santuario derideva alcune delle guarigioni come incredibili e impossibili, zoppi e ciechi che diventano sani solo dopo aver visto un sogno. Ma dormendo ebbe una visione: le sembrò che il dio le si presentasse e dicesse che l’avrebbe resa in salute, e che però avrebbe dovuto dedicare un compenso al santuario, un maiale d’argento, ricordo della (sua) stoltezza. Dopo queste parole (le sembrò che il dio) le incidesse il suo occhio malato e ci versasse un pharmakon. Fattosi giorno se ne andò in salute.
V. Un bambino senza voce. Giunse al tempio per la voce. Dopo aver fatto i sacrifici preliminari e aver compiuto quanto prescritto, il ragazzo che portava il fuoco al dio, guardando verso il padre del bambino, lo esortava a promettere di sacrificare entro l’anno l’offerta per la guarigione se si fosse compiuto ciò per cui era lì. Il bambino improvvisamente disse “prometto”. Il padre colpito lo esortò a parlare di nuovo e quello parlò di nuovo. E da lì divenne sano.
VI. Pandaro Tessalo con segni sulla fronte. Questo dormendo ebbe una visione: gli sembrò che il dio fasciasse i suoi segni con una benda e che lo invitasse, una volta fuori dall'abaton, a dedicare al tempio la fascia tolta. Fattosi giorno si alzò, tolse la banda e vide il viso privo dei segni. Dedicò al tempio la benda, che aveva (impressi) i segni dalla fronte.
VII. Echedoro prese i segni di Pandaro in aggiunta a quelli che c’erano (già). Questo avendo preso del denaro di Pandaro, per dedicarlo al dio di Epidauro per lui, non lo consegnò. Dormendo ebbe una visione: gli sembrava che il dio gli si presentasse e gli chiedesse se avesse del denaro da parte di Pandaro come offerta per Atena nel santuario, ma egli disse di non aver preso niente del genere da lui, ma che, se l’avesse reso sano, gli avrebbe dedicato un’immagine iscritta. Dopo di ciò (gli sembrava) che il dio avvolgesse la benda di Pandaro intorno ai suoi segni e lo invitasse, quando fosse uscito dall'abaton, dopo aver tolto la benda, a lavare la fronte alla fontana e specchiarsi nell'acqua. Fattosi giorno, uscito dall'abaton tolse la benda, che non aveva (più impressi) i segni. Guardando nell'acqua vedeva il suo volto che aveva assunto oltre i suoi propri segni anche quelli di Pandaro.
VIII. Eufane di Epidauro, un ragazzo. Questo, che soffriva di litiasi, dormiva (nell'abaton). Gli sembrò che il dio gli si presentasse e dicesse: “Che cosa mi darai se ti renderò in salute?” Lui disse “dieci astragali”. (E gli sembrò che) il dio ridendo dicesse che lo avrebbe guarito. Fattosi giorno se ne andò sano.
IX. Un uomo giunse dal dio come supplice talmente cieco da un occhio da avere solamente le palpebre e non c’era nulla dentro a queste, ma erano completamente vuote. Alcuni nel santuario ridevano della sua ingenuità, del (suo) credere che avrebbe potuto vedere, pur non avendo nessuna traccia dell'occhio ma solamente il suo spazio. Allora mentre dormiva gli apparve una visione: gli sembrò che il dio bollisse un pharmakon, poi, dopo aver separato le palpebre, lo versasse in queste. Fattosi giorno se ne andò vedendoci da entrambi gli occhi.
X. Una coppa. Un portantino, mentre procedeva verso il santuario, quando fu nei pressi del dekastadion, cadde. Come si alzò, aprì la sacca e osservò i recipienti infranti. Come vide spezzata la coppa da cui il padrone aveva l'abitudine di bere, si angustiò e rimanendo seduto ricomponeva i cocci. Allora un viandante lo vide e gli disse “Misero, perché inutilmente ricomponi la coppa? Questa neppure Asclepio di Epidauro potrebbe renderla integra” Sentite queste parole il ragazzo raccolse i cocci nello zaino e procedette lentamente verso il santuario. Quando arrivò, aprì lo zaino ed estrasse la coppa divenuta integra e spiegò al padrone quanto era successo e cosa gli era stato detto. Come (quello) lo sentì, dedicò al dio la coppa.
XI. Eschine, quando i supplici stavano già dormendo, salì su un albero e sbirciò verso l'abaton. Poi cadendo giù dall'albero si trafisse gli occhi su una staccionata. Dal momento che si trovava in pessimo stato ed era divenuto cieco, supplicò il dio, si addormentò e divenne sano.
XII. Euippo continuò a portare per sei anni una punta di lancia nella mascella. Dopo che si addormentò gli sembrò che il dio, estratta la punta, gliela desse in mano. Fattosi giorno uscì in salute tenendo la punta in mano.
XIII. Un uomo di Torone, sanguisughe. Questo dormendo ebbe un sogno: gli sembrò che il dio dopo aver aperto il petto con un coltello avesse estratto le sanguisughe, gliele avesse date in mano e avesse ricucito insieme il petto. Fattosi giorno se ne andò tenendo in mano i parassiti e divenne sano. Li aveva inghiottiti bevendo ingannato dalla matrigna, che le aveva messe in una pozione.
XIV. Uomo (con) un calcolo nelle parti intime. Egli vide un sogno: gli sembrò di congiungersi con un bel ragazzo, e avendo una polluzione notturna, espulse il calcolo. e dopo averlo raccolto se ne andò tenendolo in mano.
XV. Ermodico di Lampsaco paralizzato nel corpo. (Il dio) lo guarì mentre dormiva e gli ordinò una volta uscito di portare al santuario la pietra più grande che poteva. Egli portò quella che sta davanti all'abaton.
XVI. Nicanore zoppo. Mentre da sveglio se ne stava seduto, un bambino rubò la sua stampella e fuggì. Quello alzandosi prese ad inseguirlo e da lì divenne sano.
XVII. Un uomo fu guarito al dito da un serpente. Questo, che era in una condizione terribile per una piaga orribile sul dito del piede, di giorno, dopo esser stato portato fuori dai servi, se ne stava seduto su una sedia. Proprio nel momento in cui venne preso dal sonno un serpente uscito dall'abaton gli curò il dito con la lingua e, fatto ciò, ritornò di nuovo nell'abaton. Quando si svegliò, siccome sano, disse di aver avuto una visione: gli era sembrato che un giovane di bell'aspetto avesse cosparso un pharmakon sul dito.
XVIII. Alceta di Aliei. Questo, che era cieco, vide un sogno: gli sembrava che il dio gli venisse incontro, gli aprisse gli occhi con le dita e che per la prima volta egli vedesse gli alberi nel santuario. Fattosi giorno se ne andò in salute.
XIX. Ereeo di Mitilene. Questo non aveva capelli sulla testa, ma molti (peli) sul mento. Siccome si vergognava perché veniva deriso dagli altri, si coricava (nell'abaton). Il dio gli unse la testa con un pharmakon e fece in modo che avesse i capelli.
XX. Lisone di Ermione, ragazzo non vedente. Egli dopo esser stato curato agli occhi da sveglio da un cane di quelli nel santuario, se ne andò sano.
Bibliography

Guarducci, Epigrafia greca IV = Guarducci, M. (1978). Epigrafia Greca IV. Epigrafi sacre pagane e cristiane. Roma.

Guarducci, Epigrafia greca IV = Guarducci, M. (1978). Epigrafia Greca IV. Epigrafi sacre pagane e cristiane. Roma.

IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).

IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).

IG IV².1 = Hiller von Gaertringen, F. (a cura di) (1929). Inscriptiones Graecae, IV. Inscriptiones Argolidis. 2nd ed. Fasc. 1, Inscriptiones Epidauri. Berlin.

IG IV².1 = Hiller von Gaertringen, F. (a cura di) (1929). Inscriptiones Graecae, IV. Inscriptiones Argolidis. 2nd ed. Fasc. 1, Inscriptiones Epidauri. Berlin.

Rhodes - Osborne, GHI = Rhodes, P.J.; Osborne, R (eds.) (2003). Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C. Oxford.

Rhodes - Osborne, GHI = Rhodes, P.J.; Osborne, R (eds.) (2003). Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C. Oxford.

SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).

SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).

Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.

Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.

Bartoněk, A. (a cura di) (1972). Classification of the West Greek Dialects at the Time about 350 B.C. Amsterdam.

Bartoněk, A. (a cura di) (1972). Classification of the West Greek Dialects at the Time about 350 B.C. Amsterdam.

Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.

Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.

Bile, M. (1991). «Quelques termes religieux en cretois». Goukowsky, P.; Brixhe, C. (a cura di), Hellenika Symmikta: Histoire, archéologie, épigraphie. Nancy, 7-14.

Bile, M. (1991). «Quelques termes religieux en cretois». Goukowsky, P.; Brixhe, C. (a cura di), Hellenika Symmikta: Histoire, archéologie, épigraphie. Nancy, 7-14.

Buck, C.D. (a cura di) (1910). Introduction to the study of the Greek dialects : grammar, selected inscriptions, glossary. Boston etc.

Buck, C.D. (a cura di) (1910). Introduction to the study of the Greek dialects : grammar, selected inscriptions, glossary. Boston etc.

Cassio, A.C. (1989). «Sviluppo della prosa dorica e tradizioni occidentali della retorica». Cassio, A.C.; Musti, D. (a cura di), Tra Sicilia e Magna Grecia: Aspetti di interazione culturale nel IV sec. a.C. Atti del Convegno (Napoli 19-20 marzo 1987). Roma, 137-157.

Cassio, A.C. (1989). «Sviluppo della prosa dorica e tradizioni occidentali della retorica». Cassio, A.C.; Musti, D. (a cura di), Tra Sicilia e Magna Grecia: Aspetti di interazione culturale nel IV sec. a.C. Atti del Convegno (Napoli 19-20 marzo 1987). Roma, 137-157.

Cassio, A.C. (1989). «Storiografia locale di Argo e dorico letterario: Agia, Dercillo ed il Pap. Soc. Ital. 1091». RFIC, 117, 257-275.

Cassio, A.C. (1989). «Storiografia locale di Argo e dorico letterario: Agia, Dercillo ed il Pap. Soc. Ital. 1091». RFIC, 117, 257-275.

Del Barrio Vega, M. (1993). «La medicina Hipocrática y los Iamata de Epidauro». López Férez, A. (a cura di), Tratados Hipocráticos: Estudio acerca de su contenido, forma e influencia. Actas del VII Colloque Intern. Hippocratique (Madrid 24 29 de Septiembre de 1990). Madrid, 539-548.

Del Barrio Vega, M. (1993). «La medicina Hipocrática y los Iamata de Epidauro». López Férez, A. (a cura di), Tratados Hipocráticos: Estudio acerca de su contenido, forma e influencia. Actas del VII Colloque Intern. Hippocratique (Madrid 24 29 de Septiembre de 1990). Madrid, 539-548.

Dillon, M. (a cura di) (1997). Pilgrims and pilgrimage in ancient Greece. London, New York.

Dillon, M. (a cura di) (1997). Pilgrims and pilgrimage in ancient Greece. London, New York.

Di Nino , M. (a cura di) (2010). I fiori campestri di Posidippo: Ricerche sulla lingua e lo stile di Posidippo di Pella. Göttingen.

Di Nino , M. (a cura di) (2010). I fiori campestri di Posidippo: Ricerche sulla lingua e lo stile di Posidippo di Pella. Göttingen.

Dorati, M. (2013). «Il sogno di Bellerofonte: Incubazione e modelli ontologici». Angeli Bernardini, P. (a cura di), Corinto: Luogo di azione e luogo di racconto. Atti del convegno internazionale (Urbino 23-25 settembre 2009). Pisa, Roma, 23-49.

Dorati, M. (2013). «Il sogno di Bellerofonte: Incubazione e modelli ontologici». Angeli Bernardini, P. (a cura di), Corinto: Luogo di azione e luogo di racconto. Atti del convegno internazionale (Urbino 23-25 settembre 2009). Pisa, Roma, 23-49.

Dorati, M.; Guidorizzi, G. (1996). «La letteratura incubatoria». Pecere, O; Stramaglia, A. (a cura di), La letteratura di consumo nel mondo greco-latino Atti del Convegno Internazionale, Cassino 14-17 settembre 1994. , 343-371.

Dorati, M.; Guidorizzi, G. (1996). «La letteratura incubatoria». Pecere, O; Stramaglia, A. (a cura di), La letteratura di consumo nel mondo greco-latino Atti del Convegno Internazionale, Cassino 14-17 settembre 1994. , 343-371.

Edelstein, Emma J.; Edelstein, Ludwig (a cura di) (1945). Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies. Baltimore.

Edelstein, Emma J.; Edelstein, Ludwig (a cura di) (1945). Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies. Baltimore.

Gil, L. (a cura di) (2004). Therapeia: La medicina popular en el mundo clasico. Madrid 1a ed. 1969.

Gil, L. (a cura di) (2004). Therapeia: La medicina popular en el mundo clasico. Madrid 1a ed. 1969.

Girone, M (a cura di) (1998). Ἰάματα: guatigioni miracolose di Asclepio in testi epigrafici. Bari.

Girone, M (a cura di) (1998). Ἰάματα: guatigioni miracolose di Asclepio in testi epigrafici. Bari.

Graf, F.. s.v. «Incubation». NPauly 6, coll. 766-767.

Graf, F.. s.v. «Incubation». NPauly 6, coll. 766-767.

Hanson, J. S. (1980). «Dreams and Visions in the Greco-Roman World and Early Christianity». ANRW, II, 23 (2), 1395-1427.

Hanson, J. S. (1980). «Dreams and Visions in the Greco-Roman World and Early Christianity». ANRW, II, 23 (2), 1395-1427.

Herzog, R. (1931). «Die Wunderheilungen von Epidauros. Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und der Religion». Philologus, suppl. 22.3.

Herzog, R. (1931). «Die Wunderheilungen von Epidauros. Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und der Religion». Philologus, suppl. 22.3.

Horrocks, G. (a cura di) (2014). Greek: A History of the Language and its Speakers. Chichester.

Horrocks, G. (a cura di) (2014). Greek: A History of the Language and its Speakers. Chichester.

Kavvadias, P. (1883). «Ἐπιγραφαὶ ἐκ τών Ἐπιδαυρία ἀνασκαφῶν ». AEph, 197-228.

Kavvadias, P. (1883). «Ἐπιγραφαὶ ἐκ τών Ἐπιδαυρία ἀνασκαφῶν ». AEph, 197-228.

LiDonnici, L. R. (a cura di) (1995). The Epidaurian Miracle Inscriptions, Text, Translation and Commentary. Atlanta.

LiDonnici, L. R. (a cura di) (1995). The Epidaurian Miracle Inscriptions, Text, Translation and Commentary. Atlanta.

Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).

Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).

Lévy, E. (1995). «Le rêve chez Hérodote». Ktèma, 20, 17-27.

Lévy, E. (1995). «Le rêve chez Hérodote». Ktèma, 20, 17-27.

Melfi, M. (a cura di) (2007). I santuari di Asclepio in Grecia. Roma.

Melfi, M. (a cura di) (2007). I santuari di Asclepio in Grecia. Roma.

Melfi, M. (a cura di) (2007). Il santuario di Asclepio a Lebena. Atene.

Melfi, M. (a cura di) (2007). Il santuario di Asclepio a Lebena. Atene.

Méndez Dosuna, J. (2001). «L’optatif oblique dans les Iamata d’Epidaure». Verbum, 3, 323-339.

Méndez Dosuna, J. (2001). «L’optatif oblique dans les Iamata d’Epidaure». Verbum, 3, 323-339.

Nicosia, S. (a cura di) (1984). Elio Aristide: Discorsi sacri. Milano.

Nicosia, S. (a cura di) (1984). Elio Aristide: Discorsi sacri. Milano.

Nicosia, S. (1988). «L’autobiografia onirica di Elio Aristide». Guidorizzi, G. (a cura di), Il sogno in Grecia. Roma, Bari, 173-190.

Nicosia, S. (1988). «L’autobiografia onirica di Elio Aristide». Guidorizzi, G. (a cura di), Il sogno in Grecia. Roma, Bari, 173-190.

Nieto Izquierdo , E. (a cura di) (2009). Gramática de las inscripciones de la Argólide. Madrid.

Nieto Izquierdo , E. (a cura di) (2009). Gramática de las inscripciones de la Argólide. Madrid.

Ogden, D. (a cura di) (2013). Drakōn: Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds. Oxford.

Ogden, D. (a cura di) (2013). Drakōn: Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds. Oxford.

Pearcy, L. T. (2013). «Writing the Medical Dream in the Hippocratic Corpus and at Epidaurus». Oberhelman, S. M. (a cura di), Dreams, Healing, and Medicine in Greece: From Antiquity to the Present. Farnham, Burlington, 93-107.

Pearcy, L. T. (2013). «Writing the Medical Dream in the Hippocratic Corpus and at Epidaurus». Oberhelman, S. M. (a cura di), Dreams, Healing, and Medicine in Greece: From Antiquity to the Present. Farnham, Burlington, 93-107.

Perilli, L. (2005). ««Il dio ha evidentemente studiato medicina». Libri di medicina nelle biblioteche antiche: il caso dei santuari di Asclepio». Naso, A. (a cura di), Stranieri e non cittadini nei santuari greci, Atti del Convegno internazionale. Firenze, 472-510.

Perilli, L. (2005). ««Il dio ha evidentemente studiato medicina». Libri di medicina nelle biblioteche antiche: il caso dei santuari di Asclepio». Naso, A. (a cura di), Stranieri e non cittadini nei santuari greci, Atti del Convegno internazionale. Firenze, 472-510.

Perilli, L. (2009). «Scrivere la medicina. La trascrizione dei miracoli di Asclepio e il Corpus Hippocraticum». Brockmann, Ch.; Brunschön, W.; Overwien, O. (a cura di), Antike Medizin im Schnittpunkt von Geistes- und Naturwissenschaften. Berlin; New York, 75-120.

Perilli, L. (2009). «Scrivere la medicina. La trascrizione dei miracoli di Asclepio e il Corpus Hippocraticum». Brockmann, Ch.; Brunschön, W.; Overwien, O. (a cura di), Antike Medizin im Schnittpunkt von Geistes- und Naturwissenschaften. Berlin; New York, 75-120.

Petropoulou, A. (1981). «The eparche Documents of Oropus». GRBS, 22, 42-63.

Petropoulou, A. (1981). «The eparche Documents of Oropus». GRBS, 22, 42-63.

Prêtre, C.; Charlier, P. (a cura di) (2009). Maladies humaines, thérapies divines. Villeneuve-d'Ascq.

Prêtre, C.; Charlier, P. (a cura di) (2009). Maladies humaines, thérapies divines. Villeneuve-d'Ascq.

Stramaglia, A. (1992). «Il leone, il tesoro e l'indovinello. IG IV² 1, 123, 8-21 e Giamblico, Storie babilonesi 3 e 21 Habr». ZPE, 91, 53-59.

Stramaglia, A. (1992). «Il leone, il tesoro e l'indovinello. IG IV² 1, 123, 8-21 e Giamblico, Storie babilonesi 3 e 21 Habr». ZPE, 91, 53-59.

Vanotti, G. (2002). «Ippi di Reggio». Vattuone, R. (a cura di), Storici greci d’Occidente. Bologna, 33-54.

Vanotti, G. (2002). «Ippi di Reggio». Vattuone, R. (a cura di), Storici greci d’Occidente. Bologna, 33-54.
Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).
Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Herzog, R. (1931). «Die Wunderheilungen von Epidauros. Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und der Religion». Philologus, suppl. 22.3.
Edelstein, Emma J.; Edelstein, Ludwig (a cura di) (1945). Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies. Baltimore.
Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).
LiDonnici, L. R. (a cura di) (1995). The Epidaurian Miracle Inscriptions, Text, Translation and Commentary. Atlanta.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
IG IV².1 = Hiller von Gaertringen, F. (a cura di) (1929). Inscriptiones Graecae, IV. Inscriptiones Argolidis. 2nd ed. Fasc. 1, Inscriptiones Epidauri. Berlin.
Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Herzog, R. (1931). «Die Wunderheilungen von Epidauros. Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und der Religion». Philologus, suppl. 22.3.
Edelstein, Emma J.; Edelstein, Ludwig (a cura di) (1945). Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies. Baltimore.
Longo, V. (a cura di) (1969). Aretalogie nel Mondo Greco, Vol. I: Epigrafi e Papiri. Genova ( = Pubblicazioni dell'Istituto di filologia classica e medievale dell'Università di Genova 29).
LiDonnici, L. R. (a cura di) (1995). The Epidaurian Miracle Inscriptions, Text, Translation and Commentary. Atlanta.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Syll.³ III = Dittenberger, W. (ed.) (1920). Sylloge Inscriptionum Graecarum, Bd. III, 3. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
Baunack, J.; Baunack, Th. (a cura di) (vol. 1). Studien Auf Dem Gebiete Des Griechischen Und Der Arischen Sprachen. Ausg. Leipzig.
SGDI III/1.3 = Prellwitz, W. (a cura di) (1889). Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. III. 1. Hälfte: Die Inschriften der dorischen Gebiete ausser Lakonien, Thera, Melos, Kreta, Sicilien. 3. hft.: Die argivischen Inschriften. Göttingen (https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften).
IG IV = Fraenkel, M. (ed.) (1902). Inscriptiones Graecae IV. Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis. Berlin (= Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum, 1).
x

Some browsers (in particular Chrome and very recent versions of Firefox) do not correctly display some Greek letters (mostly archaic). The letters that may present this problem are shown in the table below. You can immediately check if your browser displays the characters correctly:

if you see an icon instead of a letter on the second line we suggest the following options:

 • you can use a browser that does not present the problem (e.g. IExplorer 11 or later for Windows; Safari for Mac);
 • you can install David Perry’s Cardo font on your computer by following these steps:
  • download the Cardo font from here;
  • install it on your computer;
  • check the box below.